Haarscherpe analyse Arnold Heertje over PvdA

Onderstaand een een haarscherpe analyse van Arnold Heertje over PvdA.

Bron: De Volkskrant

OPINIE – Arnold Heertje −26/03/14, 06:01

© anp. Het logo op het landelijk partijkantoor van de PvdA, een dag na het grote verlies in de gemeenteraadsverkiezingen.

opinieDe PvdA is door intellectueel en karakterologisch falen aan de verkeerde kant van de geschiedenis beland, schrijft Arnold Heertje. ‘De bureaucratische aanpak van de werkloosheid door PvdA-bestuurders op nationaal en lokaal niveau is hiervan een zwaarwegend negatief gevolg.’

 • In zijn beruchte Den Uyl-lezing van 12 december 1995 rekende Wim Kok af met de ideologische veren van de sociaal-democratie en, naar achteraf blijkt, ook met de intellectuele veren van de eens zo kleurrijke beweging

 • © anp.
  Wim Kok gekozen tot opvolger Den Uyl als fractievoorzitter in 1985.

Onopgemerkt maakt de geschiedenis een enkele keer een einde aan een roemruchte ontwikkeling. De burgers geloven het pas als zij het achteraf zien. In Nederland heeft de sociaal-democratie in samenspel met de vakbeweging een historische ontwikkeling achter de rug, waardoor de proletarische werknemers van hun ketenen zijn bevrijd.
Sinds de oprichting in 1946 heeft de Partij van de Arbeid zich nog een halve eeuw gekoesterd in de schaduw van een maatschappelijke dynamiek die wortelt in het laatste kwart van de 19de en de eerste helft van de vorige eeuw. In zijn beruchte Den Uyl-lezing van 12 december 1995 rekende Wim Kok af met de ideologische veren van de sociaal-democratie en, naar achteraf blijkt, ook met de intellectuele veren van de eens zo kleurrijke beweging. Beide afrekeningen waren Kok op het lijf geschreven.
Tegen deze historische achtergrond herleidt de leiding van de PvdA de vernietigende verkiezingsuitslag tot de lange duur van de crisis en het onvermogen van de potentiële aanhang reeds nu de vruchten te zien van een beleid dat inzet op een sterk en sociaal Nederland. De grootscheepse nederlaag ontspruit aan oorzaken van voorbijgaande aard, waaraan niemand iets kan doen. Daarop is het antwoord de sokken erin zetten. Deze houding wordt versterkt door een scherpzinnige waarnemer als Felix Rottenberg die verkondigt dat in Nederland nauwelijks sprake is van corruptie en ons onderwijs tot de top van de wereld behoort.
Toenemende scheefgroei Intussen schrijven in de Verenigde Staten economen als Robert Reich en Joseph Stiglitz indrukwekkende boeken over de toenemende scheefgroei in de inkomens- en vermogensverdeling, waardoor de samenhang in de maatschappij verkorrelt, de traditionele arbeiders verpauperen en in hun voetspoor de middenklasse wordt bedreigd. Die schrikbarende verschijnselen doen zich ook in Nederland voor, maar daarover geen woord van de zijde van de Partij van de Arbeid.

 • Voor wanbeleid betalen de kiezers het gelag in de vorm van extra belastingen, het onttrekken van middelen aan culturele voorzieningen, maatschappelijke zorg, het wegwerken van achterstanden in wijken en van jongeren en bovenal het onnodig opofferen van open ruimte, natuur en de kwaliteit van het bestaan

 • © anp.
  PvdA-lijsttrekker van Amsterdam Pieter Hilhorst beantwoordt vragen in het stadhuis van Amsterdam tijdens de slotbijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen.

In de optocht van gezagdragers in de managementlagen van zorginstellingen, corporaties en het grootschalige onderwijs lopen veel partijleden met excessieve beloningen mee onder de vlag van de sociaal-democratie, losgezongen van de werkvloer en op onoverbrugbare afstand van de afnemers, patiënten, huurders, leerlingen en studenten. Met behulp van de Partij van de Arbeid is in de kinderopvang, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, het mbo en op de woningmarkt een inhumane architectuur ontwikkeld met onvoldoende aandacht voor de verdelingseffecten op mensen in benarde posities en de middengroepen.
Sterker nog, perverse financiële prikkels maken van hulpbehoevende kinderen in de jeugdzorg winstgevende en werkgelegenheidscheppende producten ten behoeve van tientallen elkaar de financiële bal toespelende instellingen met de formele karakteristieken van een criminele organisatie, omdat de kinderen om wier bescherming het gaat uit beeld zijn verdwenen. In Amsterdam onder het toeziend oog van de voormalige wethouder Pieter Hilhorst.
Geen oog voor niet-meetbare leefbaarheid Voorts is de Partij van de Arbeid ten prooi gevallen aan het niet onderkennen van de maatschappelijke noodzaak van een passende verhouding van kwantitatieve economische groei en de kwaliteit van de economische ontwikkeling. Overal in het land hobbelen lokale bestuurders kritiekloos aan achter in geld meetbare expansie van de productie zonder oog voor het belang van niet-meetbare leefbaarheid, de natuurlijke omgeving, de cultuur en in het onderwijs van de vreugde van het leren zelf zonder meten en toetsen.
Gedeputeerden van provincies, wethouders van gemeenten en bestuurders van stadsdelen hebben op grote schaal het bouwen van leegstaande kantoren, het ontwikkelen van braakliggende bedrijfsterreinen en het ontwikkelen van winkelcomplexen zonder aanwending, gefaciliteerd. Voor dit wanbeleid betalen de kiezers het gelag in de vorm van extra belastingen, het onttrekken van middelen aan culturele voorzieningen, maatschappelijke zorg, het wegwerken van achterstanden in wijken en van jongeren en bovenal het onnodig opofferen van open ruimte, natuur en de kwaliteit van het bestaan.

 • De geschapen onvrede vertaalt zich destructief in de aanhang van de PVV en constructief in de aanhang van de SP en D66, samen bijna de helft van het electoraat

De Partij van de Arbeid loopt voorop bij de inmiddels afgeblazen aanleg van de Westerschelde Container Terminal bij Vlissingen, bij de ontwikkeling van lokale luchthavens, bijvoorbeeld in Twente, de zeesluis bij IJmuiden en een parkeergarage bij de Singelgracht in Amsterdam, telkens zonder oog voor de dynamiek van wereldwijde economische veranderingen en het offer aan leefbaarheid voor de mensen.
Verwaarlozen van het onderhoud In het verlengde hiervan ligt het verwaarlozen van het onderhoud van wegen, spoorwegen, waterwegen, gebouwen en woningen. Voor de verdwenen kiezers van de Partij van de Arbeid is het duurzaam renoveren van alle woningen in Nederland een belangrijker project dan het bouwen van nieuwe woningen met de kans op leegstand.
Kortom, de Partij van de Arbeid is ongewild aan de verkeerde kant van de geschiedenis terechtgekomen door het samengaan van een intellectueel tekort – veroorzaakt door de grootschaligheid in het onderwijs en het beleidsmatig verdwijnen van academisch opgeleide docenten, waardoor het analyseren van de economische en maatschappelijke dynamiek achterwege is gebleven – met de intimiderende en arrogante houding van met de Partij van de Arbeid verbonden bestuurders en ambtenaren, jegens de werkvloer van de samenleving.
De bureaucratische aanpak van de werkloosheid door PvdA-bestuurders op nationaal en lokaal niveau is hiervan een zwaarwegend negatief gevolg. De geschapen onvrede vertaalt zich destructief in de aanhang van de PVV en constructief in de aanhang van de SP en D66, samen bijna de helft van het electoraat. Voor de Partij van de Arbeid niet langer een wenkend perspectief.

Jikkie Schelling grijpt eerste prijs Zandvoort!

Zandvoort JikkieFoto: Jikkie met de beker
Jikkie Schelling is vandaag eerste geworden bij het Nederlandse scholierenkampioenschap hardlopen op het heuvelachtige  circuit van Zandvoort. Afstand: 4,2 km. Tijd: 19 minuten en 22 seconden.

Doe je een jaar niet mee met Zandvoort gaat er een Schelling met de bloemen vandoor! Neemt niet weg een fantastische prestatie van Jikkie! Of ze het van haar vader dan wel moeder heeft is nog in onderzoek. Schrijver van dit item gokt op de genen van haar moeder.

 

 

Tandembanen, samen versneld uit de crisis!

Amsterdammertjes header

Op persoonlijke titel.

 

Tandembanen

Door Edward Neering

In de media tijdens de verkiezingscampagnes 2014 is ruim aandacht besteed aan de aanpak (of het ontbreken daarvan) van de (jeugd)werkloosheid. Eigenlijk komt men niet verder dan stages voor jongeren en hoopt men  op snel economisch herstel.  Onderstaand voorstel gaat verder er creëert echte banen voor jongeren en biedt een oplossing voor werkgevers die vervroegd afscheid willen nemen van hun senioren, het bevordert de sociale cohesie tussen oud en jong, het drukt de kosten in de zorg en het onderwijs en geeft ruimte voor coaching door ouderen aan jongeren (het gildeprincipe)  en tenslotte levert het dus één op één banen op!! Oud en jong op een werktandem, vandaar de term “tandembanen” In onderstaand voorbeeld neem ik de gemeente Amsterdam als voorbeeld. Dit kan uiteraard worden vertaald naar de regio, provincie en het land. Nu worden de coalitieakkoorden gemaakt en over circa een maand gesloten in de gemeenten. Dit plan invoeren bij grote gemeenten (of een grote groep samenwerkende gemeenten) zet dus zoden aan de dijk.

Tandembanen:  62+ levert tegenprestatie en jong stroomt in naar echte banen.

Voorbeeld gemeente Amsterdam: De feiten:

 • Er worden tussen nu en twee jaar ca 1000 ambtenaren boventallig i.v.m. bezuinigingen, fusies, ontdubbelen van taken, afschaffen bestuurlijke laag stadsdelen enzovoort;
 • De vergrijzing is begonnen. Tussen nu en 2020 zullen zeker > 4000 ambtenaren van de 13.500 ambtenaren (dus > 33%!!!) bij de gemeente Amsterdam vertrekken door vergrijzing en natuurlijk verloop. Regionaal/landelijk eenzelfde trend;
 • Er is nog steeds sprake van een oplopende werkloosheid, langdurige werkloosheid voor oud en jong. Dit brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee van maatschappelijke zorg, uitkeringen, reintegratie  en criminaliteit;
 • Het is dus zaak dat de gemeente jongeren op een slimme manier aan zich weet te binden om te zorgen dat een afgeslankt gemeentelijk apparaat haar kernactiviteiten kan uitvoeren binnen de nieuwe RVE structuur, slagvaardig,flexibel, kwalitatief en goed functioneert;
 • Daarnaast moet de gemeente meer slagkracht tonen in de bestrijding van de werkloosheid;
 • De mooie regelingen in sociale plannen zijn voorbij, zoals in het verleden er met 57 ½ jaar uitgaan enz. Oudere ambtenaren moeten door tot hun 65e,66e en uiteindelijk tot 67 jaar;
 • Naast de  ca 1000 boventalligen is er een dus oplopende (jeugd) werkloosheid én er is een vacaturestop binnen de gemeente Amsterdam. Er is al een tijdje geen ruimte meer voor instroom van jong bloed, dodelijk voor een werkgever als Amsterdam op langere termijn met een krappe arbeidsmarkt als vooruitzicht;
 • De kosten in de zorg zijn geëxplodeerd!
 • Het onderwijs heeft extra handen nodig zoals, voorleesmoeders, klassen-assistenten, concierges, overblijfouders, toezichthouders en bijv huiswerkbegeleiders.

MD gezaagde stenen

Ik pleit er voor, met als voorbeeld de gemeente Amsterdam in haar rol als werkgever, dat hier creatief mee om gegaan wordt . Als werkgever moet Amsterdam met de vakbonden, de Dienst Werk & Inkomen en UWV om tafel en ervoor zorgen dat aan alle (of bij specifieke onderdelen) ambtenaren die nu tussen de 60 en 65 zijn er met hun 62e uit kunnen (zeg maar de oude 57 ½ regeling). Echter, nieuw aan deze regeling wordt de wederkerigheid (de 62 plusser levert een tegenprestatie voor de regeling). als je als 62 plusser van deze regeling gebruik wilt maken, ben je verplicht om 12 uur of 16 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, zorgtaken, onderwijstaken en/of coaching-taken (oudere op jongere)  te verrichten. De betreffende medewerker sluit hier een tandemcontract voor af. De taken  kunnen binnen je familie zijn als mantelzorger, bij kwetsbare ouderen bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen dan wel dat je jouw deskundigheid als coach overdraagt aan een jongere of inbrengt bij een vakopleiding en/of reintegratiebedrijf als toegevoegd docent. Kortom herverdeling van arbeid door het trekken van menselijke wissels. Oud maakt plaats voor jong maar haakt maatschappelijk niet af! Beiden zitten op een werktandem, vandaar de term “Tandembanen”. De wissels tussen de vertrekkende ouderen en de nieuwe jongeren zijn één op één, elke wissel wordt verantwoord. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt opgevuld door jongere ambtenaren (en dat zijn ook 50 plussers) die nu uit de boot dreigen te vallen. Hiermee creëer je dus één op één echte banen! De oudere ambtenaar blij, de familie blij, de gemeente Amsterdam als werkgever blij, Sociale dienst/Dienst Werk en Inkomen blij, het UWV blij, De zorginstellingen blij, werklozen blij, de vakbonden blij, toekomstige wethouders blij. Er is weer perspectief, goed werkgeverschap, een impuls aan nieuw bloed binnen de gemeente en een sociaal gezicht. Kijk,  daar wil je als nieuwe coalitie mee naar buiten treden naar de diverse achterbannen en naar de gehele stad. Samen werken aan een beter Amsterdam!  Een soortgelijk project heeft in Amsterdam al succesvol gedraaid in de periode 1997- 2001. Het heette toen Wisselwerk Amsterdam maar was meer uitgekleed. Als we het nu doen, doen we het weer tijdelijk voor bijvoorbeeld vier jaar. Na vier jaar moet het economisch herstel en de vergrijzing de hardnekkige werkloosheid hebben vlotgetrokken.

Trap met laden

De financiering van dit plan kan  vanuit de 600 miljoen euro voor op maat gesneden werkgelegenheidsplannen van minister Asscher van vorig jaar of door bijvoorbeeld het op termijn afschaffen van de werkweek van 36 uur en dus weer terug naar 40 uur in 2020, immers over drie/vier jaar zal er een tekort aan arbeidskrachten zijn in verband met de exodus van de senioren. Ook kan er een bijdrage komen uit lokale arbeidsvoorwaardenakkoorden tussen gemeenten/werkgevers en vakbonden voor de komende jaren. Er zit genoeg in de stakingskassen!  Strategisch komt het zowel werkgevers als werknemers uit om dit uit te ruilen. Als laatste kan er natuurlijk geld worden vrijgemaakt in de coalitieplannen voor de komende vier jaar. Een mix van financiering is ook mogelijk. Wat in Amsterdam kan, kan ook in andere (groepen) gemeenten, in de regio en landelijk. We noemen het project “Tandembanen”

De huidige crisis met een aantrekkende economie krijgt een nieuwe krachtige impuls. Amsterdam gaat met D66 als nieuwe trekker van het coalitieakkoord een nieuwe frisse fase in om de jeugdwerkloosheid op termijn een nekslag toe te brengen en een bijdrage te leveren aan het reduceren van kosten in de zorg en het onderwijs. Via deze deal krijgen zorg en onderwijs er veel extra handen bij.

Edward Neering op persoonlijke titel

In de dagelijkse praktijk: Interim manager in dienst bij de gemeente Amsterdam (Adviesgroep Amsterdam/ AGA). Zowel werkzaam in het fysieke domein als het sociale domein. Directeur geweest tot met 2008 van DWI Werkbedrijf Herstelling. Zijn wortels liggen in het domein van Werk en Inkomen.

Contact: e.neering@amsterdam.nl  / 06 – 518 770 14

Stopera 2013

 

Materiaaldienst Amsterdam: Mooie club!

MD Edward en Huib

Ik rond deze week mijn opdracht af bij de Materiaaldienst Amsterdam. De Materiaaldienst regelt alle materialen in en op de straat, van straatstenen tot Amsterdammertje, regelt de gladheidbestrijding en 020 en regelt de bebording voor het Verkeer incl omleidingen.

Over een paar maanden gaat de materiaaldienst over in materiaalbureau en is dan opnieuw een belangrijke schakel in de gemeentelijke keten voor de openbare ruimte. Leuk om daar een bijdrage aan geleverd te hebben.

Door de opdrachtgever is de opdracht uitstekend geevalueerd. Mooi resultaat en een mooie club!

Foto boven: Op de werf bij de Materiaaldienst met Huib Smit, Coördinator bij de afd. Materialen later dit jaar wordt dit het team Infra.

Foto beneden: Het robuuste Amsterdammertje!

MD Amsterdammertje beeldje

Alles op een rijtje! Factsheet!

HMP P en E

<> Totale opbrengst:  “Lopen halve marathon van Parijs voor Artsen zonder Grenzen” >> € 1749,=

<> Totaal verkochte CD’s: “Voor een Joet zit je Goed” : 103 stuks!  Status: Uitverkocht

<> Gewicht: Op 27 december 87,4 kg  >>  Op 2 maart 2014 >>  81,8 kg

<> Tijd: 2 uur en 4 minuten

<> Bezoeken weblog op dit thema: rond de 1000 clicks

<> Klassering:  2e in Parijs voor het totaalbedrag per individu voor Artsen Zonder Grenzen/

<> Man of the Match: Bo Bogaard

<> Met dank aan: Alle supporters, alle donateurs, Bo Bogaard, Meindert Winkelman, Theo van Vliet en Arjen Box.

<> Lolfactor: 10

<> Winnaar loting voor Thuiswedstrijd AZ – Feyenoord op 3 mei 2014: Meindert Winkelman

Paul en Edward Neeirng

Het is volbracht!

HMP P en E

Foto: Kees Schelling

Prachtig weer in Parijs, bijna windstil en een strakblauwe hemel met een heerlijk lentezonnetje bij het Chateau de Vincences ten noorden van de Seine. Samen met Kees Klaver, Kees Schelling. Harry vd Wal en Paul Neering de halve marathon van Parijs gelopen. Paul en ik liepen dus voor AZG, onze actie levert tot op heden €1700,= euro op. Bij de stand van AZG in Parijs blijkt deze nederlandse actie op de tweede plaats is geëindigd van alle donateurs tijdens de AZGactie in Parijs. Mooi toch? Zie verder de actiesite van AZG  >> http://www.alvarum.com/edwardneering

Het is net niet gelukt om binnen de twee uur te eindigen, een kniesoor die daar op let en zoals Tineke het gisterenavond tegen mij zei. “Die halve marathon is gewoon niet jouw afstand”. Laten we het daarop maar op  houden en het was de laatste keer dat ik “m doe en daar ben ik blij om want ik ben wederom “gestorven” de laatste 5 km. Ik beperk mij tot de 10 km, ver zat.

Alle donateurs bedankt voor jullie bijdrage. Als het goed is heeft iedereen de CD ontvangen “Voor een joet zit je goed!” en voor de lezers die de CD als MP3 willen horen zie het vorige bericht op deze blog. Ik schrijf dit ook namens Bo Bogaard van www.bofit.nl  die de actie de afgelopen weken zowel financieel als met daadkracht (verkoop en promotie CD “Voor een Joet zit je Goed!”)  heeft ondersteund.

HMP groep

Foto: Marja Keijzer

Van links naar rechts: Paul Neering, Kees Klaver, Edward Neering en Harry vd Wal.

HMP medailles

Foto: Nicole Verwier

Op terugweg had ik een leuk gesprek in de Thalys met Nicole. Zij nam deze mooie foto van de medailles die als stil leven geduldig wachten op hun nieuwe eigenaar terwijl de meute, waaronder haar dochter met vriendin,  nog zwoegend onderweg is

Wil je toch nog een donatie doen? dan kan tot het einde van deze maand op >> http://www.alvarum.com/edwardneering