Stichting Herstelling weer in Suriname

Download NIEUWSBRIEF_Suriname__nov_2010 Suriname_2007_Edward_reikt_certificaat_uit_Communicatietraining

 

De Stichting Herstelling is weer in Suriname. Klik op bovenstaande link en lees de nieuwsbrief van Albert van der lugt en Gerard Lutteken van november 2010.

Suriname_2007_foto_waterkant_dreigende_t_19 

Foto's: Zelf was ik Suriname in 2007. Op bovenstaande foto's: Geheel Boven: Ik reik een certificaat voor een metaalcursus uit aan deelnemer van het SAO te Paramaribo. Foto: Simon Hoogendoorn.

Onderste foto: Gerard Lutteken, Albert van der lugt en Ton Kolsteren aan de Waterkant in Paramaribo. Op de achtergrond een komende tropische regebui! Foto: Edward Neering

Ook kun je klikken op de nieuwsbrieven van Alexander Senger op www.herstelling.nl  Je kunt hierop ook de blog zien van de voorzitter van de stichting, Jeroen Sprenger.

Evert Middelbeek stopt als directeur Fort Nieuw Amsterdam

Suriname_2007_aliance_2

Onderstaand Persbericht is uitgegeven door het bestuur van de Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam (SOFNA) en op deze Website geplaatst op 21 maart 2010

Persbericht d.d. 18 maart 2010
Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam
De heer Evert Middelbeek vertrekt per 1 juli 2010 als directeur van Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam. In het kader van de samenwerking tussen Suriname en de gemeente Amsterdam is Evert Middelbeek, afkomstig van de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam in mei 2008, kort nadat het openluchtmuseum was verzelfstandigd, bereid gevonden om voor een periode van xc3xa9xc3xa9n tot drie jaar de aanzet te geven voor de revitalisatie van Fort Nieuw Amsterdam. Ruim twee jaar na hun komst zijn de destijds afgesproken projectwerkzaamheden achter de rug. Het bestuur acht het van belang dat voor de volgende fase een nadere, in Suriname breed gedragen, visie wordt ontwikkeld en de uitvoering daarvan plaatsvindt door een nieuwe directeur uit de regio.
Onvermoeibaar en met tomeloze inzet heeft het echtpaar Middelbeek samen met het personeel van Fort Nieuw Amsterdam in twee jaar een ongelooflijke klus geklaard en van het fort wederom een parel in Commewijne gemaakt. Dat de mensen dat weten te waarderen. De waardering hiervoor blijkt uit de aanzienlijke toename van het aantal bezoekers tot bijna 45.000(!) in 2009. Het bestuur van Fort Nieuw Amsterdam ziet de heer Middelbeek en zijn vrouw met spijt vertrekken en spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop zij zich met hart en ziel hebben gewijd aan hun taak om van het fort een trekpleister voor alle Surinamers en voor buitenlandse bezoekers te maken.
Om te voorkomen dat door het vertrek van de heer Middelbeek een leemte ontstaat, is per direct begonnen met het werven van een nieuwe directeur.
Het bestuur denkt namens vele mensen te spreken als het de directeur en zijn vrouw zeer hartelijk dankt voor hun inzet en hen nog een mooie toekomst terug in Nederland wenst.

Ben Halfhide
Voorzitter van het bestuur van Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam

Bron: Website Fort NIeuw Amsterdam / mei 2010

Stichting Herstelling in Suriname 2009

Suriname_2007_simon_geeft_instuctie Download herstelling_in_de_tropen_krabben_aan_beton.pdf

De stichting Herstelling is weer in Suriname geweest. klik op de link om het verslag te lezen van Gerard Lutteken en Albert van der Lugt.  Op de foto boven Simon Hoogendoorn die in 2007 lasintructie geeft in Suriname bij het SAO te Paramaribo en op de foto onder deelt hij het Herstelling Lascertificaat uit aan xc3xa9xc3xa9n van de deelnemers.

Foto’s: Edward Neering

Suriname_2007_simon_deelt_certifica

Laatste nieuwsbrief Herselling Suriname 2008

Suriname_2007_fort_zeelandia_1 klik op onderstaande link en lees de uitgebreide nieuwsbrief over de ondere andere de oplevering van het binnenplein van Fort Zeelandia. Het plein is opnieuw bestraat door leerlingen van onze collega-organisatie SAO onder begeleiding van een vakman vanuit Nederland.

http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2008/1203/

Foto: Fort Zeelandia 2007/Edward Neering

Vervoer Herstelling Internationaal

Sten_taxi_en_albert Momenteel zijn Gerard Lutteken en Albert van der Lugt voor Hertslelling Internationaal in Suriname. Bij Fort Zeelandia zal de opnieuw bestrate binnenplaats worden opgeleverd en op Fort Nieuw Amsterdam zal de voortgang van de renovatie  in ogenschouw worden genomen. Het managementontwikkelingsprogramma ten behoeve van het SAO, collega-organisatie Herstelling in Suriname,  krijgt in deze maand een vervolg met een een nieuwe cursusweek. Wim Schreuders, Niels van Tent, Ton Kolsteren. Harry Aardema (BMC) en Jeroen Sprenger zullen allemaal een bijdrage aan het lesprogramma leveren.  Een drukke maand dus voor Lutteken en van der Lugt die alles daar regelen en het netwerk voor Herstelling internationaal updaten. Aangezien ze in Suriname links rijden (de engelsen waren er het eerst!) en dat roekeloosheid in Paramaribo gemiddeld wat hoger ligt dan in Amsterdam maken zij gebruik van een vaste taxichauffeur, Stan. Stan is een gedreven en betrouwbare taxichauffeur waarbij dienstverlening hoog in het vaandel staat.  Op de Foto Stan vorig jaar met Albert van der lugt bij Hotel Eco Resort in Paramaribo.

Foto (2007)/Tekst: Edward Neering