Hotel en Welness in fort in de Beemster

In dit hotel, wellnessresort en tevens fort van de Stelling van Amsterdam gaan wij zeker een keer slapen. Een mooi staaltje van ondernemerschap van de familie Bart.

Wauw, wellness in de Beemster

Het Fort aan de Nekkerweg is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, UNESCO Werelderfgoed. Zo’n 10 jaar geleden werd het aangekocht door Frank Bart, aannemer uit Middenbeemster. Broer Henk had al een fort. Zijn onderneming, Wijnimport Bart, is al sinds jaar en dag gehuisvest in het Fort Benoorden Purmerend een paar kilometer verderop. Zus Lian heeft een eigen opleidingscentrum voor massages in Purmerend. Door de koppen bij elkaar te steken ontstond het ambitieuze plan voor het resort. Het duurde jaren voordat de vergunningen rond waren, maar de bouw daarentegen was in 13 maanden rond.


Het resort is in alle opzichten bijzonder. Het restaurant heeft een biologische keuken, de bouw en klimaatbeheersing is duurzaam, de inrichting – van de hand van ontwerper Osiris Hertma – is eigenzinnig , de hotelkamers zijn oude voormalige manschapslokalen en dan hebben we het nog niet eens over de locatie midden in de polder. De wellness en spa faciliteiten zijn niet de grootste, maar verrassend compleet, luxueus en ruimtelijk. De landelijke omgeving biedt inspirerende uitzichten in de outdoor delen van het resort. Al met al een staaltje lef in de polder!

Nu al in de prijzen! Tijdens de nationale wellness verkiezing in december, ontving het fort de publieksprijs voor beste wellness locatie in Noord Holland. De landelijke vakjury noemde het fort het een-na-beste in Nederland. En onlangs werd het fort genomineerd voor de Best Interior Design award 2012 door Venuez Hospitality & Style Awards. De awards worden eind maart uitgereikt.

Wisselwerk Amsterdam Nieuwe Stijl

cropped-oog.jpg

In het Parool van vandaag geeft wethouder van Es het vooruitzicht dat het krap wordt op de arbeidsmarkt en dat Amsterdam het flink gaat voelen. Hierbij de link naar het interview >> http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3398869/2013/02/23/Van-Es-Crisis-raakt-Amsterdam-dit-jaar-pas-echt.dhtml Mogelijk dat er 32 miljoen extra is te besteden voor reintegratie. Tijd voor een creatieve aanpak met een win/win tot gevolg. Ik noem het Wisselwerk Amsterdam Nieuwe Stijl.

Edward Neering (23-02-2013)

Op een rijtje:

Gemeente Amsterdam: De feiten:

 • Er worden 1500 ambtenaren boventallig i.v.m. bezuinigingen, fusies, ontdubbelen van taken, afschaffen bestuurlijke laag stadsdelen enzovoort;
 • De vergrijzing is begonnen. Tussen nu en 2020 zullen zeker 5000 ambtenaren bij de gemeente Amsterdam vertrekken. Regionaal/Landelijk eenzelfde trend;
 • Het is dus zaak dat de gemeente jongeren op een slimme manier jongeren aan zich weet te binden om te zorgen dat een afgeslankt gemeentelijk concern, dat gewoon goed haar kernactiviteiten kan uitvoeren, slagvaardig en kwalitatief kan functioneren;
 • De mooie regelingen in het sociaal plan zijn voorbij, zoals er met 57 ½ jaar uitgaan enz. Oudere ambtenaren moeten door tot hun 65e en straks meer, uiteindelijk 67;
 • Naast 1500 boventalligen is er een sterk oplopende (jeugd) werkloosheid en er is een vacaturestop binnen de gemeente Amsterdam. Er is dus al een tijdje geen ruimte meer voor instroom van vers jong nieuw bloed.
 • Electoraal beginnen “de boze 50 plusser” in belangrijke groep te worden (zie opkomst in peilingen van 50 Plus van Henk Krol)

Ik pleit er dus voor om binnen het concern hier creatief mee om te gaan. Als gemeente Amsterdam > ga met de vakbonden praten en zorg ervoor dat aan alle (of bij specifieke onderdelen) ambtenaren die nu tussen de 60 en 65 zijn er met hun 62e uit kunnen (zeg maar de oude 57 ½ regeling). Echter, nieuw aan deze regeling wordt de wederkerigheid, als je als 62 plusser van deze regeling gebruik wilt maken dan ben je verplicht om 12 uur per week aan zorgtaken te verrichten. Dan kan binnen je familie zijn, bij zorgorganisaties enz dan wel dat je jouw deskundigheid als coach overdraagt aan jongere ingestroomde/doorgestroomde collega’s. Een combinatie kan ook. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt opgevuld door jongere ambtenaren (en dat zijn ook 50 plussers) die nu uit de boot te dreigen vallen. De oudere ambtenaar blij, de familie blij, de gemeente Amsterdam blij, DWI blij, het UWV blij, WZS blij, werklozen blij, de vakbonden blij, Wethouders blij, er is weer perspectief, goed werkgeverschap, een impuls aan nieuw bloed binnen de gemeente, sociaal gezicht, financiering vanuit Amsterdamse/landelijke arbeidsvoorwaardengelden en het UWV en…., minder werklozen in de stad. En wat in Amsterdam kan, kan ook in andere gemeenten, in de regio en landelijk. We noemen het Wisselwerk Amsterdam nieuwe stijl!.

Edward Neering

 

Diemer Press

Diemer PressToch leuk als je blog in de lokale media verschijnt. Afgelopen week stond er een artikel van Cees Schelling,(opvallend geen Kees) in de Diemer Press, hét blad voor medewerkers en ex-medewerkers van de gemeente Diemen. Opgevallen was dat de gemeente Diemen uitblonk in soberheid tijdens de laaste Dam tot Damloop in Zaandam. Dat zouden meer gemeenten moeten doen!

Keep it simple!

ICT kabels

Managementtheorieën komen en gaan, maar het gezonde verstand blijkt toch vaak het beste te werken. Acht regels voor succes uit 1982 die nog steeds waardevol zijn.

 1. Actiegerichte orientatie. Slagvaardig. Do it, fix it, try it.
 2. Dicht bij de klant. Zorg voor een klantgerichte instelling. En onderhoud intensieve contacten met je afnemers. Operationaliseer vormen van cocreatie.
 3. Ruimte voor autonomie en ondernemerschap. Koester voldoende eigen initiatief opdat je collega’s zich maximaal kunnen ontplooien. Om zo waarde te kunnen creëren.
 4. Productiviteit door middel van mensen. Het talent dat dagelijks door de gangen loopt is je kostbaarste bezit. En er is maar één sleutel tot een mensgerichte benadering: vertrouwen.
 5. Gedreven door praktische waarden. Managers moeten hun organisatie kennen en zich laten zien op de vloer. Daar waar het gebeurt. Met passie en betrokkenheid voor de business natuurlijk.
 6. Schoenmaker, blijf bij je leest. Doe waar je goed in bent. Blijf bij dat segment dat je beheerst en richt je op de core van je business.
 7. Simpele vorm, eenvoudige organisatie. Omvang resulteert helaas nog steeds in complexiteit en bureaucratie. Dus: keep it simple.
 8. Vrijheid in gebondenheid. Zorg voor de juiste balans tussen (top-down) sturing en (bottom-up) zelforganisatie. Wees helder over de kaders en geef je professionals de ruimte. En doorloop de trits ‘richten-inrichten-verrichten’ in de juiste volgorde.

Kortom, ook hier geldt weer, Als het simpel is én het is goed, dan is het dubbel zo goed!

 

 

Afscheidsbrief oktober 2008 nog zeer actueel!

Herstelling Edward wijst op logo

Amsterdam: 13 oktober 2008.

Beste lezers,

Na ampele overwegingen heb ik besloten om te stoppen als directeur stichting Herstelling. Na 4 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging dus een nieuw perspectief. Als projectleider binnen de Dienst Werk & Inkomen (DWI) in oprichting heb ik eerst vanaf mei 2005 de Formulierenbrigade en Herstelling meegetrokken in het tempo van de DWI reorganisatie die toen al volop op stoom lag sinds juli 2004. Dit was nodig omdat Ahmed Aboutaleb als wethouder werk intervenieerde in het voornemen van de nieuwe directie DWI om alle reingtegratie-activiteiten te privatiseren (marktwerking, marktwerking, marktwerking). Aboutaleb bepaalde dat er wel degelijk ruimte moest zijn voor gemeentelijke publieke re-integratieprojecten in de werkwaaier van de nieuwe DWI. (zoals bv Herstelling en de formulierenbrigade). 1 oktober 2005 startte ik officieel bij Herstelling naast mijn aflopende baan per 1-1-2006 als regiomanager bij Maatwerk Amsterdam en als DWI-projectleider a.i. van het Dienstencentrum. Naast Herstelling had ik nog een aantal andere publieke re-integratietrajecten (oa de Formulierenbrigade, het ROC-project voor moeilijke jongeren, het antilianenproject Abo Chiens en het project voor beginnende ZZP’ers, Eigen Werk ) onder mijn hoede als DWI-manager (2e managementlaag) van de RVE Werk & Uitvoering. Naast deze baan was ik formeel ook directeur van de stichting Herstelling. Het was overigens onduidelijk waar nu de grenzen lagen tussen de stichting en de gemeente Amsterdam.

Elke ochtend stonden, toen ik startte in 2005 als projectleider,  de werkmeesters van Herstelling om 7.30 uur met de groene Herstellingbusjes op de parkeerplaats bij het AMC bij de metrohalte Holendrecht, en vertrokken om 8 uur met de deelnemers naar de forten van de Stelling van Amsterdam om daar weer om vier uur in de middag terug te keren. Drie jaar later staat er een Herstelling dat flink is uitgebreid met een totaal andere dynamiek. In maart 2006 opende Ahmed Aboutaleb Herstelling Horeca dat nu na 2 jaar succesvol draait. De deelnemers en de werkmeesters vertrekken dagelijks om 8 uur vanuit het DWI-praktijkcentrum in Zuidoost. Met een ontbijt/lunch voor 1 euro vertrekken ze richting forten of werken en leren op het Praktijkcentrum zelf en aan eind van de dag sluiten de deelnemers de dag af met een gezonde snack of een gratis vitaminerijke schepmaaltijd. Daarnaast verzorgt Horeca Herstelling de volledige kantine voor het DWI-praktijkcentrum. In het laatstgenoemde pand heeft Herstelling in 2007 een nieuwe metaalwerkplaats geopend en een moderne machinale houtwerkplaats. Herstelling opende ook in 2007 een centraal magazijn waaraan, gezien de schaalvergroting van Herstelling, dringend behoefte was. Tenslotte startte Herstelling in 2007 het project Schoolfort (voortijdige schooluitval VMBO aan het werk op de Stelling van Amsterdam)  in nauwe samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Er kwamen in 2006/2007 leslokalen voor Nederlandse les en gereedschapsleer. Binnen het praktijkcentrum werd Herstelling een graag geziene conculega en betrouwbare partner, wel met een zeer opvallende eigen identiteit. Qua resultaten en continuïteit scoort Herstelling aanzienlijk beter dan vergelijkbare trajectpartners (werken met deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, trede werkladder DWI) in de private sector.

Herstelling landde uiteindelijk goed binnen DWI en heeft de projectstatus achter zich gelaten. Net als de formulierenbrigade is Herstelling een structurele re-integratieactiviteit binnen de DWI geworden. Er begint steeds meer nagedacht te worden over publieke re-integratie, ze maakt een heuse comeback, dat komt mijns inziens onder andere door de goede resultaten binnen de RVE Werk & Uitvoering van de DWI. Ook de politiek heeft er wel oren naar, zeker sinds de nieuwe wethouder  Freek Ossel er is.

Alle klantmanagers van de DWI en veel collega’s uit het netwerk hebben Herstelling op locatie bezocht en waren onder de indruk van de ambiance van de Stelling van Amsterdam, de kwaliteit en de bevlogenheid van het Herstellingpersoneel. Het is natuurlijk belangrijk om voldoende instroom van deelnemers te hebben. Dat is een kwestie van jezelf goed verkopen, herhaling doet beklijven en goede resultaten blijven boeken, mond en mondreclame bij de klantmanagers is de beste marketing. Als maatregel is in 2006 genomen om ook oudere deelnemers toe te laten. Nu werken er 22 ex-asielzoekers (pardonners) die bouwen aan een nieuwe toekomst. Ik ben er trots op dat er ook een succesvolle zij-instroom is gerealiseerd van deelnemers. Concrete voorbeelden in 2007 zijn Sodexo bij het Horecaproject en de voorschakeling van deelnemers voor het SSP bij Herstelling Forten. De in 2005 opgerichte Zeehoeve is uitgegroeid tot een volwaardig diagnosecentrum, niet meer weg te denken om de juiste trajectrichting voor een moeilijke doelgroep te bepalen.

In 2007 zijn we dus ook succesvol gestart met het project Schoolfort (preventie schooluitval VMBO) in opdracht van de Dienst Maatschappelijke ontwikkeling. (DMO). Het project moet nog een ontwikkeling doormaken maar heeft veel potentie en heeft zeker een sterk maatschappelijke functie binnen het Amsterdamse.

Eind 2007 werd op mijn initiatief besloten om de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en de DWI als gemeentelijke dienst te scheiden met als gevolg dat er twee directeuren werden aangesteld per 1 mei 2008. Zelf merk ik dat ik nu toch moet kiezen voor een andere uitdaging anders zou ik mijn collega-directeur tekort doen en misschien ongewild voor de voeten gaan lopen. Het werk voor de stichting is zeker geen fulltime baan, een parttime opvolger is dus het advies. Ik hecht eraan te vermelden dat de samenwerking tussen Yoeri van der Lugt en mijzelf prima is verlopen dus laat daar geen over misverstand bestaan. Ik wens hem veel succes toe met deze mooie club mensen. Ik heb hem geadviseerd om zich volledig te focussen op Herstelling en de stelling van Amsterdam als werkterrein. Met de wind van gisteren kan niet worden gezeild maar met kracht en enthousiasme zal Yoeri voor Herstelling nieuwe perspectieven gaan ontwikkelen.

Ja, ik ben besmet met het Herstellingsvirus en heb een Herstellinghart ontwikkeld. Er is voor de komende 20 jaar nog volop werk op het mooie UNESCO werelderfgoedmonument, de stelling van Amsterdam. De Herstellingmethodiek biedt de deelnemers een nieuwe horizon. Herstelling is in het netwerk van sociale zekerheid, voor de politiek en media een krachtig beeldmerk geworden. De combinatie van werkproject voor een bewerkelijke doelgroep met die van het herstellen van cultureel erfgoed staat als een huis, koester en focus dus deze combi. Daarnaast is er een kanteling gaande van private re-integratie naar publieke re-integratie, dus grijp deze nieuwe kansen! Er is nog veel te doen in het Herstellingdomein en ik wens een ieder die hier een constructieve bijdrage aan levert veel succes toe.

Ik vertrek bij de stichting op 1 januari 2009.  Ik start als interim manager bij Adviesgroep Amsterdam (AGA)  bij de Amsterdamse bestuursdienst.

Edward Neering

Directeur Stichting Herstelling tot januari 2009/Manager Werk & Uitvoering DWI tot juni 2008.

Dora (Dirkje) Neering-Prins (1913 – 1987)

Dora Neering jaren dertig

Dit is Dora (Dirkje) Neering- Prins in de jaren dertig. Deze foto gekregen van Sandra de dochter van Carla Neering. Mooie foto van onze, moeder, oma en overgrootmoeder (vanuit de diverse perspectieven van de blogbezoekers) Op vrijdag 31 mei 2013 is het de 100e geboortedag van haar, op 2 juni is er dan ook weer een heuse Neeringreunie!