Perspectiefbanen

De ketting

Perspectiefbanen

Crisis maar banen zat zo blijkt uit onderstaande.

Het begon met Ad Melkert in 1991 met “Werk, Werk en Werk!” Resultaat was de introductie van de banenpoolbanen en de Jeugdwerkgarantiewet, de JWG. (werken in dienst van de gemeente op basis van het wettelijk minimumloon). Later kwamen de naar hem genoemde “Melkertbanen”, een volledige loonkostensubsidie aan non-profitinstellingen tot maximaal 130% van het wettelijk minimumloon.

In 1997 werden de banenpoolbanen en de JWG-banen  omgezet in WIW-banen, de Wet inschakeling Werkzoekenden voor jong en oud. Een paar jaar later kwam staatssecretaris Mark Rutte (paarse kabinet)  met de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB)  en werd de WIW en Melkertbanen in een sterfhuisconstructie gezet en kwamen de WWB-banen. Met de WWB-banen was het werken met behoud van uitkering geïntroduceerd, wat de SP tot de dag van vandaag duidt als dwangarbeid. Binnen de WWB hebben we ook weer een scala van arbeid gehad. Eerst hadden we de sociale activeringsplekken en de participatieplekken voor klanten in de bijstand die  niet meer aan het werk zouden komen, ook wel het granieten bestand genoemd.

Deze werden in 2011 al weer afgeschaft en moesten ruim baan maken voor Participatiebanen voor  juist weer klanten die nog wel perspectief op de arbeidsmarkt hebben, in het jargon trede 3 op de reintegratieladder. Binnen de gemeente werd in banenland ook nog een duit in het zakje gedaan met zogenaamde Wisselwerkbanen in de periode 1997-2001. De bannencarrousel krijgt met het SP in het college weer een nieuwe impuls. In de Amsterdamse MUG (Maandblad voor Uitkeringsgerechtigden) van deze maandKonstanz Mainau beeld man wordt uitgebreid door wethouder Vlegenthart ingegaan om zijn Perspectiefbanen (in feite de banenpoolbanen van voorheen) en ondergetekende komt met een betoog in dit blad voor tandembanen plus.

Het is dan weliswaar crisis, maar virtueel aan banen geen gebrek!

Edward Neering

PS: En dan hebben we het niet eens gehad over de gesubsidieerde arbeid in Den Haag met haar Ooievaarsbanen (Ooievaar staat in het logo van de gemeente Den Haag)