Aboutaleb op bezoek bij Herstelling

Start_meiderproject_02032006_nico_k Het is alweer een tijdje geleden dat Ahmed Aboutaleb bij Herstelling op bezoek kwam. Twee weken geleden kwam er weer bezoek van zijn Ministerie, Mw Kreca kwam ons met haar bezoek vereren op voorspraak van Aboutaleb. Ook tijdens de presentatie van het boekje in Den Haag "Tussen schoferen en flaneren" sprak een journaliste mij aan met de verwijzing naar een aanbeveling van Herstelling door Abuoutaleb die ons project ook in de schijnwerpers zette tijdens de slotbijeenkomst van de taskforce Jeugdwerkloosheid van Hans de Boer.

Lente!

2e_kerstdag_2007_070_2 Het is lente en vandaag 21 graden. De bollenvelden rond Limmen staan volop in bloei met fel rood en geel strak tegen een blauwe lucht. Vanmiddag ook de zoveelste editie van Luik Bastenaken luik. Het moet er maar weer eens van komen dat een nederlander toeslaat. Ik zet vandaag mijn kaarten op Thomas Dekker. Het wordt vandaag zijn definitieve doorbraak. Dus vergeet om half vijf even vanuit de tuin voor de TV te stappen om getuige te zijn van deze nieuwe tourwinnaar 2010.

Fort Pampus waterdicht verklaard

Pampus Gisteren samen met Els Verkaik naar de opening van het gernoveeerde Fort Pampus geweest. Op de foto hiernaast (van de MEGA site www.stelling-vanamsterdam.nl ) is nog de oude staat van het fort. Pieter van Vollehoeven verichtte de opening door met een brandweerslang over de koepel de spuiten en het Fort Pampus officieel waterdicht te verklaren. Pampus is schitterend hersteld. Niet door hersteld door Herstelling maar dit maal door een commerciele aannemer en de inzet van vele vrijwilligers. Het kost een paar centen om er te komen inclusief de boottocht betaalt de bezoeker 14 euro. Veel pers was aanwezig dus ik neem aan dat er vandaag in de kranten en op AT5 veel aandacht voor de heropening van Pampus zal zijn.

Edward Neering

Omslag Samen met NIco Kemper en Jelte Zondervan van Herstelling was ik afgelopen donderdag 17 april 2008 bij de uitreiking van het rapport "tussen schofferen en flaneren". Dit rapport werd uitgereikt aan minister Rouvoet door het RMO, de raad voor Maatschappelijke ontwikkeling.

De Raad meent dat ervaren overlastproblemen die hangjongeren met zich meebrengen het beste begrepen kunnen worden door ook interactiepatronen met de omgeving te bestuderen. Conflicten kunnen immers uit de hand lopen door ongelukkige interacties tussen hangjongeren en hun sociale en fysieke omgeving. Bijvoorbeeld doordat de jongeren en hun omgeving niet in staat zijn om een goed gesprek te voeren over conflicterende belangen. Maar ook doordat de samenleving er onvoldoende in slaagt om jongeren genoeg te laten participeren in de samenleving.

Om escalaties te voorkomen, is het van cruciaal belang dat betrokken partijen gecombineerde strategiexc3xabn inzetten. Hiermee bedoelt de RMO ten eerste dat interventies beter werken als ze niet uitsluitend vergoelijkend of repressief zijn, maar een combinatie vormen van ondersteunende en correctieve ingredixc3xabnten. Ten tweede werken interventies beter als ze zich niet uitsluitend richten op jongeren, maar ook op hun fysieke en sociale omgeving.

De Raad vangt deze lijn van denken in de volgende vier aanbevelingen:
1. Geef jongeren ruimte om te flaneren xc3xa9n stel grenzen aan onacceptabel gedrag.
2. Toon wellevendheid naar de andere actoren xc3xa9n kom op voor het eigen belang.
3. Zorg dat jongeren participeren xc3xa9n voorkom dat zij in het geheel geen vrijheid hebben.
4. Straf jongeren als zij zich misdragen xc3xa9n geef hen steun

Voor verdere informatie klik op onderstaande link

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/info/advies.php?id=128&s=9

Edward Neering

Stuart Kartowinangoen haalt lasdiploma

Suriname_2007_simon_met_stuart_4 Stuart Kartowinangoen is over uit Suriname om zijn lasdiploma te halen. Gisteren kregen we bericht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek dat hij is geslaagd voor het examen wat hij heeft afgelegd. Hij kan nu zijn kennis en vaardigheden in Suriname overdragen als werkleermeester op de leerlingen van het SAO te Paramaribo.

Foto: Simon Hoogendoorn met Stuart (links) in de werkplaats SAO in Paramaribo (november 2008)

Project Eigen Werk

Eigen_werk_2

Eigen Werk op de website voor effectieve arbeidstoeleiding geplaatst

Eigen Werk is uit een onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie naar voren gekomen als een effectieve interventie. En dat is natuurlijk een mooi compliment.

Onderzoek effectiviteit re-integratie
De effectiviteit van re-integratie is een essentieel onderwerp in de discussie die nu in de Tweede Kamer in het kader van de beleidsdoorlichting wordt gevoerd. Wat is precies het rendement van de 2 miljard die het huidige kabinet hieraan uitgeeft? De vragen die hierbij gesteld worden zijn: wat werkt nu voor wie onder welke omstandigheden en tot welk resultaat leidt dat? En wegen de kosten op tegen de baten?

Website interventies naar werk
Op termijn zullen deze vragen beantwoord moeten worden. Daarom werken de betrokken partijen (het ministerie van SZW, UWV, CWI, gemeenten en de re-integratiepartijen) samen om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van re-integratie. Een eerste stap wordt nu gezet met het lanceren van een website:
www.interventiesnaarwerk.nl. Op die website wordt aandacht besteed aan uitgebreide beschrijvingen van interventies, de werkende bestanddelen en effectiviteit, maar ook aan de onderbouwing van de effectiviteit. De onderbouwing van de effectiviteit van succesvol gebleken interventies wordt bekeken en ter verspreiding aangeboden. Vanuit de gedachte van goed werk doet volgen. Maar ook vanuit het besef dat we daardoor beter kunnen leren van elkaar en sneller effectieve praktijken kunnen borgen. De website is gisteren, 14 april 2008, online gegaan. Deze site is het initiatief van het ministerie van SZW, in samenwerking met UWV, CWI, gemeenten Rotterdam en Utrecht, RWI en Boaborea.

Eigen Werk beoordeeld en geadviseerd
In de speurtocht naar succesvolle interventies is de begeleidingsgroep op de praktijk van Eigen Werk gestoten. Eigen Werk is door een panel van private en publieke uitvoeringspartners beschreven, beoordeeld en van een advies voorzien. De interventie van Eigen Werk is op drie criteria beoordeeld: De theoretische onderbouwing, de proces evaluatie en de resultaatevaluatie. Hoewel het panel ook nog wel een aantal zaken mist in de aanpak van Eigen Werk is Eigen Werk wel als een succesvolle interventie op de website geplaatst. Hier kun je het totale conceptadvies lezen.

Voor wie is de interventie van Eigen Werk bedoeld?

xc2xb7        Werkzoekende 40-plussers die zelfstandig ondernemer willen worden.

xc2xb7        Ook werkzoekenden die geen uitkering hebben, de zogenaamde niet-uitkeringsgerechtigden, kunnen hier aan deelnemen, mits ze bij het CWI als werkzoekende ingeschreven staan.
Het probleem is dat deze doelgroep moeilijk aan het werk komt. De uitstroomkans voor met name 45-plussers is bijzonder laag. Er zijn ook weinig trajecten voor deze groep.

javascript:openPopup(‘/dwi?waxtrapp=jjouDsHrHqHnHiBeCbDP&pane=ckctDsHrHqHnHOAyGdHP’, 100, 100, 600, 600 , ‘print’, ‘resize’);Print deze pagina Eigen_werk