50.000 ste bezoeker op deze Weblog

Dikke_duim Gisteren heeft zich ongemerkt een historisch weblogfeit zich voltrokken. Gisteren, de dag van afgetekende winst van AZ op Ajax, heeft de 50.000 ste bezoeker deze weblog bezocht. De weblog is gestart op 27-12-2006 en trok 600 a 700 bezoekers per maand. Langzaam liep dit op naar gemiddeld 1200 bezoekers. Bij het overlijden van onze broers waren er nog duidelijk pieken te zien in de bezoekersaantallen. De laatste maanden is het echter "booming"geworden.  Sedert begin oktober zijn er gemiddeld meer dan 200 bezoekers per dag waarvan steevast de helft unieke bezoekers en de helft terugkerende bezoekers. Als voorbeeld > Gisteren hebben 260 bezoekers de site bezocht waarvan er 135 unieke bezoekers waren (komen veelal via zoekmachines). Uit de vele reacties blijkt dat bezoekers terugkeren omdat 1) Er altijd was nieuws op de site staat, 2)dat er wordt gewerkt met iedere dag een nieuwe foto en relatief weinig tekst en 3) dat de ondewerpen zeer afwisselend zijn.  De thema’s "werk" en de posters van "Loesje" zijn de meest bezochte categoriexc3xabn. Een dikke duim dus voor deze site!

Edward Neering

Edward Neering vertrekt als directeur bij stichting Herstelling

Herstelling Edward wijst op logo

Foto: Alexander Senger, stichting Herstelling. Senger Communicatie

Op foto: Edward Neering

Amsterdam, 13 oktober 2008.

Beste lezers,

Na ampele overwegingen heb ik besloten om te stoppen als directeur stichting Herstelling. Na 4 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging dus een nieuw perspectief. Als projectleider binnen de Dienst Werk & Inkomen (DWI) in oprichting heb ik eerst vanaf mei 2005 de Formulierenbrigade en Herstelling meegetrokken in het tempo van de DWI reorganisatie die toen al volop op stoom lag sinds juli 2004. Dit was nodig omdat Ahmed Aboutaleb als wethouder werk intervenieerde in het voornemen van de nieuwe directie DWI om alle reingtegratie-activiteiten te privatiseren (marktwerking, marktwerking, marktwerking). Aboutaleb bepaalde dat er wel degelijk ruimte moest zijn voor gemeentelijke publieke re-integratieprojecten in de werkwaaier van de nieuwe DWI. (zoals bv Herstelling en de formulierenbrigade). 1 oktober 2005 startte ik officieel bij Herstelling naast mijn aflopende baan per 1-1-2006 als regiomanager bij Maatwerk Amsterdam en als DWI-projectleider a.i. van het Dienstencentrum. Naast Herstelling had ik nog een aantal andere publieke re-integratietrajecten (oa de Formulierenbrigade, het ROC-project voor moeilijke jongeren, het antilianenproject Abo Chiens en het project voor beginnende ZZP’ers, Eigen Werk ) onder mijn hoede als DWI-manager (2e managementlaag) van de RVE Werk & Uitvoering. Naast deze baan was ik formeel ook directeur van de stichting Herstelling. Het was overigens onduidelijk waar nu de grenzen lagen tussen de stichting en de gemeente Amsterdam.

Elke ochtend stonden, toen ik startte in 2005 als projectleider,  de werkmeesters van Herstelling om 7.30 uur met de groene Herstellingbusjes op de parkeerplaats bij het AMC bij de metrohalte Holendrecht, en vertrokken om 8 uur met de deelnemers naar de forten van de Stelling van Amsterdam om daar weer om vier uur in de middag terug te keren. Drie jaar later staat er een Herstelling dat flink is uitgebreid met een totaal andere dynamiek. In maart 2006 opende Ahmed Aboutaleb Herstelling Horeca dat nu na 2 jaar succesvol draait. De deelnemers en de werkmeesters vertrekken dagelijks om 8 uur vanuit het DWI-praktijkcentrum in Zuidoost. Met een ontbijt/lunch voor 1 euro vertrekken ze richting forten of werken en leren op het Praktijkcentrum zelf en aan eind van de dag sluiten de deelnemers de dag af met een gezonde snack of een gratis vitaminerijke schepmaaltijd. Daarnaast verzorgt Horeca Herstelling de volledige kantine voor het DWI-praktijkcentrum. In het laatstgenoemde pand heeft Herstelling in 2007 een nieuwe metaalwerkplaats geopend en een moderne machinale houtwerkplaats. Herstelling opende ook in 2007 een centraal magazijn waaraan, gezien de schaalvergroting van Herstelling, dringend behoefte was. Tenslotte startte Herstelling in 2007 het project Schoolfort (voortijdige schooluitval VMBO aan het werk op de Stelling van Amsterdam)  in nauwe samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Er kwamen in 2006/2007 leslokalen voor Nederlandse les en gereedschapsleer. Binnen het praktijkcentrum werd Herstelling een graag geziene conculega en betrouwbare partner, wel met een zeer opvallende eigen identiteit. Qua resultaten en continuïteit scoort Herstelling aanzienlijk beter dan vergelijkbare trajectpartners (werken met deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, trede werkladder DWI) in de private sector.

Herstelling landde uiteindelijk goed binnen DWI en heeft de projectstatus achter zich gelaten. Net als de formulierenbrigade is Herstelling een structurele re-integratieactiviteit binnen de DWI geworden. Er begint steeds meer nagedacht te worden over publieke re-integratie, ze maakt een heuse comeback, dat komt mijns inziens onder andere door de goede resultaten binnen de RVE Werk & Uitvoering van de DWI. Ook de politiek heeft er wel oren naar, zeker sinds de nieuwe wethouder  Freek Ossel er is.

Alle klantmanagers van de DWI en veel collega’s uit het netwerk hebben Herstelling op locatie bezocht en waren onder de indruk van de ambiance van de Stelling van Amsterdam, de kwaliteit en de bevlogenheid van het Herstellingpersoneel. Het is natuurlijk belangrijk om voldoende instroom van deelnemers te hebben. Dat is een kwestie van jezelf goed verkopen, herhaling doet beklijven en goede resultaten blijven boeken, mond en mondreclame bij de klantmanagers is de beste marketing. Als maatregel is in 2006 genomen om ook oudere deelnemers toe te laten. Nu werken er 22 ex-asielzoekers (pardonners) die bouwen aan een nieuwe toekomst. Ik ben er trots op dat er ook een succesvolle zij-instroom is gerealiseerd van deelnemers. Concrete voorbeelden in 2007 zijn Sodexo bij het Horecaproject en de voorschakeling van deelnemers voor het SSP bij Herstelling Forten. De in 2005 opgerichte Zeehoeve is uitgegroeid tot een volwaardig diagnosecentrum, niet meer weg te denken om de juiste trajectrichting voor een moeilijke doelgroep te bepalen.

In 2007 zijn we dus ook succesvol gestart met het project Schoolfort (preventie schooluitval VMBO) in opdracht van de Dienst Maatschappelijke ontwikkeling. (DMO). Het project moet nog een ontwikkeling doormaken maar heeft veel potentie en heeft zeker een sterk maatschappelijke functie binnen het Amsterdamse.

Eind 2007 werd op mijn initiatief besloten om de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en de DWI als gemeentelijke dienst te scheiden met als gevolg dat er twee directeuren werden aangesteld per 1 mei 2008. Zelf merk ik dat ik nu toch moet kiezen voor een andere uitdaging anders zou ik mijn collega-directeur tekort doen en misschien ongewild voor de voeten gaan lopen. Het werk voor de stichting is zeker geen fulltime baan, een parttime opvolger is dus het advies. Ik hecht eraan te vermelden dat de samenwerking tussen Yoeri van der Lugt en mijzelf prima is verlopen dus laat daar geen over misverstand bestaan. Ik wens hem veel succes toe met deze mooie club mensen. Ik heb hem geadviseerd om zich volledig te focussen op Herstelling en de stelling van Amsterdam als werkterrein. Met de wind van gisteren kan niet worden gezeild maar met kracht en enthousiasme zal Yoeri voor Herstelling nieuwe perspectieven gaan ontwikkelen.

Ja, ik ben besmet met het Herstellingsvirus en heb een Herstellinghart ontwikkeld. Er is voor de komende 20 jaar nog volop werk op het mooie UNESCO werelderfgoedmonument, de stelling van Amsterdam. De Herstellingmethodiek biedt de deelnemers een nieuwe horizon. Herstelling is in het netwerk van sociale zekerheid, voor de politiek en media een krachtig beeldmerk geworden. De combinatie van werkproject voor een bewerkelijke doelgroep met die van het herstellen van cultureel erfgoed staat als een huis, koester en focus dus deze combi. Daarnaast is er een kanteling gaande van private re-integratie naar publieke re-integratie, dus grijp deze nieuwe kansen! Er is nog veel te doen in het Herstellingdomein en ik wens een ieder die hier een constructieve bijdrage aan levert veel succes toe.

Ik vertrek bij de stichting op 1 januari 2009.  Ik start als interim manager bij Adviesgroep Amsterdam (AGA)  bij de Amsterdamse bestuursdienst.

Edward Neering

Directeur Stichting Herstelling/Manager Werk & Uitvoering DWI tot juni 2008.

Statistiek augustus 2008 Neeringweblog

Den_helder_herstelling_augustus_200

views 

Uneke bezoekers

views 

“““““““““unieke bezoekers

126

46

116

56

138

68

114

71

102

62

105

57

198

63

113

53

81

42

104

57

124

64

90

51

113

60

79

48

71

33

63

36

80

38

80

56

112

60

87

62

139

56

25

15

71

43

totaal

2.331

1.197

126

46

Regelmatig wordt mij de vraag gestekd. Kijkt er weleens iemand op die site van Jou?? Een legitieme vraag met soms een bedenkelijke dan wel een nieuwsgierige ondertoon. Bovenstaande tabel is de statistiek van de Neering weblog uit augustus 2008. Tot en met 23 augustus waren er dus 2321 bezoekers waarvan 1197 bezoekers "unieke bezoekers" zijn. Het verschil tussen de pagevieuws totaal en de unieke bezoekers zijn bezoekers die dus regelmatig terugkeren, zeg maar de fans!

Hoe dan ook de laatste tijd zo’n 3000 pageviews per maand> De site bestaat bestaat sinds januari 2007. In totaal zijn er tegen de 40.000 pageviews. In het begin waren er 5 tot 10 pageviews per dag.

Edward Neering

Resultaten Neeringweblog 2007

Statistieken Weblog Edward Neering 2007

Totaal aantal pageviews: 12.714
Gemiddeld per maand: 978
Totaal aantal unieke bezoekers: 5.123
Gemiddeld per maand: 394
De weblog bestaat nu xc3xa9xc3xa9n jaar, gestart op 24/12/2006, In totaal zijn er nu 13.000 hits geweest waarvan 5100 unieke bezoekers. Betekent dus dat er bijna 8000 hits zijn geweest van bezoekers die xc3xa9xc3xa9n of meerder malen terugkomen op de Neeringwebsite. Een goed reultaat lijkt mij!
Edward Neering
31-12- 2007New_york_broadway_neon_by_night

Sex, melanoom en crematie

inmiddels naderen we in deze blog de 4000e pageview. Tegen de 1100 unieke bezoekers. Betekent dat er veel viewers die eenmaal deze blog bezoeken terugkomen. In e-mail reacties lezen we dat de eenvoud en de verscheidenheid van onderwerpen wordt gewaardeerd. Ook het steeds weer kunnen doorlinken naar verdieping op het theam, grap op nieuws draagt bij aan de veelzijdigheid.

Als er in het kopje bijvoorbeeld "sex" staat of "melanoom" of "crematie" of iets zeer actueels dan zie je in de kijkersstatistiek direct klimmen.  Je zit dat van een gemiddelde van 30 pageviews >ineens de 100 pageviews wordt overschreden. Vandaar de titel van dit item > even kijken of in xc3xa9xc3xa9n dag de 300 wordt gehaald!!?

Dubbel zo goed

Beste mensen,

In 1980 verscheen het 2e album van Joe Jackson met de titel "I"m the man". Toen een LP die opviel door zijn puntige songs, een grote gedrevenheid, met weinig poeha, gitaar, bas, drums en zang. Het mag geen verassing zijn dat ik deze LP ronduit geweldig vond, en nog steeds. Jackson gaf destijds in interview de volgende quote af: "Als het simpel is xc3xabn het is goed, dan is het dubbel zo goed". Heb ik altijd onthouden en uitgedragen, zowel in mijn privxc3xa9leven, werkzaam leven en elders.

Vandaar de titel van deze webliog. Via een collega op dit idee gekomen en op deze weblogsite. Weet zelf niet wat ik er van moet verwachten maar zie het als een nieuwe uitdaging. Ben van plan zaken te vertellen uit wat mij dagelijks bezighoudt, privxc3xa9, werk, vrijwilligerswerk en maatschappelijke/politieke betrokkenheid zullen door elkaar vloeien.

Edward Neering