Topbijdrage van Samir Zahhaf van Indaad aan actie voor Artsen zonder Grenzen!

Samir Zahhaf 2Indaad Logo

Ook directeur Samir Zahhaf (zie foto)  van Indaad ( www.indaad.nl ) draagt onze actie voor Artsen zonder Grenzen een warm hart toe.Zie voor zijn bijdrage de donatiesite: http://www.alvarum.com/edwardneering  Hij wil wel eens zien hoe de gebroeders Neering voor dit goede doel door Parijs hobbelen en of de twee uur grens niet wordt overschreden 🙂 . Maar bovenal draagt hij het goede doel een warm hart toe. Waarom?

Desgevraagd antwoordt Samir “De doelstellingen van Indaad (voorheen Cura XL)  en Artsen zonder Grenzen  zijn een perfecte match, zowel Indaad als Artsen zonder Grenzen geven nooit op, sterker nog geven niemand op. Of dat nu Indaad is in Amsterdam en Nederland of Artsen zonder grenzen over de hele wereld!”

Artsen zonder Grenzen 3

 

Over Indaad. “Indaad zorgt dat je sterker staat!”

Indaad Logo

Indaad is gespecialiseerd in het bieden van integrale zorg- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen in Amsterdam en omgeving.

Bij deze jongeren en jongvolwassen is vaak sprake van een complexe meervoudige problematiek. Kenmerkend is dat voor deze jongeren en jongvolwassenen geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening aanwezig is.

De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk. Onze zorg- en dienstverlening is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden (wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding).

Zie verder www.indaad.nl

Tekst over Indaad is van de nieuwe site van Indaad gehaald.

Voor donaties voor de Parijsactie voor artsen zonder Grenzen: Klik op: http://www.alvarum.com/edwardneering