ABVAKABO exit

Ben al meer dan 30 jaar lid van de ABVAKABO. Om de een of andere reden is 2 maanden de betaling van de contributie niet gedaan. Door laksigheid mijnerzijds één aanmaningsbrief genegeerd. Ontving ik deze week een brief van de ABVAKABO dat mijn lidmaatschap is beëindigd per 1 maart 2012. Vervolgens ontving ik brief van een incassobureau met x8034,= toeslag voor incassokosten op een achterstand in betalingen voor x8036,= (2 maanden x x8018,=)

Zijn ze nu helemaal belazerd!

Nou ben ik niet armlastig maar je zal maar vakbondslid zijn en je verdient rond de 120% van het Wettelijk minumumloon!

Ik word lid van een andere vakvereniging!