Lente in Amsterdam

Amsterdam_herfst_2009_014 Vandaag toch maar even de OV-fiets gepakt op het Centaal Station en heerlijk over de Kloverniersburgwal, Staalstraat, om het stadhuis langs de Hermitage, voorlangs bij het Amstelstation naar de Weesperzijde om de nieuwe locatie te bezoeken voor mijn project in het domein van Huiselijk Geweld. Bijgaande fotoop de Kloveniersburgwal is nog uit de herfst, en nu dan het zonnetje op prachtig Amsterdam op de eerste echte lentedag!

Edward Neering

Jongerencentrum SmoeS Amsterdam Sloten

50_jaar_nel_en_piet_008 Ooit was die pand de aula van het Wees- en Armenhuis aan de Akerploderstraat 9 in Amsterdam Sloten. Het werd gekraakt begin jaren zeventig en jongerencentrum SmoeS werd opgericht. SmoeS was de achternaam die op een naambordje stond van xefxbfxbdxefxbfxbdn van de bewoners in het wees- en armenhuis. Van links bolwerk schoof het jongerencentrum met zijn programmering eind jaren zeventig op naar een brede programmering in een stevige publiciteitcontext. Een strategische goede keuze omdat op deze basis SmoeS lang heeft kunnen voortbestaan. Eind jaren zeventig werd de aula een apart gebouw en moest SmoeS samengaan met de dorpsraad Sloten/Oud Osdorp. Een moeizame relatie in het begin werd later een pragmatische samenwerking. Het formele adres werd Nieuwe Akerweg 14.Bovenstaande  foto is deze week (op 20-01-2010) genomen en SmoeS is niet meer en het pand is nu het dorpshuis voor Sloten/Oud Osdorp geworden. Een aantal namen die door de jaren heen belangrijk zijn geweest zijn onder andere: Mari van Kaam, Ko Smorenburg, Andrxefxbfxbd Neering, Kees Schellling, Henk Bruning,Lieuwe Faber, Wil Schackman, Rob Zonjee, Ad Staal, Gert Groot, Jan Willem Voorham,Edward Neering, Fred Warries, Kees Klaver, Frans van der Werff, Ap de Haan, Alex Bakker, Wiljo Joris, Bram Postumus, Lex Uittenbogaard,Tom Schrama, Ard Tuijp, Dennis van der A, Paul Smorenburg, Edwin Kas en allen die ik nu even vergeet. SmoeS is eind jaren negentig ter ziele gegaan en heeft dus meer dan 25 jaar bestaan. Bekende tegenspelers vanuit de dorpsraad waren destijds Gerrit van der Puij en Mies Bakhuijssen en natuurlijk aannemer (grijze waaier) Hopman.

De Dijk (voorheen Stampei), Herman Brood, Sjef van Oekel, Bullet, Filter, Drs P, Sjef van Oekel, Doe Maar, Barend Servet, Magier Mantra,de Jan van de Grond groep,  De pleur maar neer discotheek van George Rood, Earthquake, The Blittz, The son of Tarzan, Cabaret: Geen bezoek, geen bloemen, The Drastics( met Rob Mooij) Langa Langa, Kaz Lux, Theatergroep Polderblind en dichters zoals Bart Chabot, Johnny van Doorn, Jules Deelder enz enz zijn voorbeelden van de programmering van destijds.

Themabijeenkomsten over bio-industrie, Alcohol en Drugs, politieke avonden afgewisseld met informatieve films en documentaires werden door de programmering heen geweven.SmoeS was een fenomeen in de regio en kreeg een redelijk goede bekendheid. SmoeS werd voor 40% gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam via de NSOJ.

De NSOJ was een koepelorganisatie. Diverse jongerencentra waren hier aan verbonden zoals "Het gebouwtje" uit Noord, Het VJC uit Zuid, Smurf inn uit Slotervaart, De Zaaier uit de Vondelstraat, het SJHO en natuurlijk jongerencentrum SmoeS uit Amsterdam Sloten.

Tegenwoordig heeft men het in organisaties over EVC= Elders Verworven Competenties. Zelf heb ik mij als bestuurslid en als vrijwilliger jaren voor SmoeS ingezet. Nergens heb ik meer geleerd in een korte periode dan hier.

Foto’s en Tekst: Edward Neering

50_jaar_nel_en_piet_01050_jaar_nel_en_piet_009 50_jaar_nel_en_piet_007 50_jaar_nel_en_piet_012

Edward Neering vertrekt als directeur bij stichting Herstelling

Herstelling Edward wijst op logo

Foto: Alexander Senger, stichting Herstelling. Senger Communicatie

Op foto: Edward Neering

Amsterdam, 13 oktober 2008.

Beste lezers,

Na ampele overwegingen heb ik besloten om te stoppen als directeur stichting Herstelling. Na 4 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging dus een nieuw perspectief. Als projectleider binnen de Dienst Werk & Inkomen (DWI) in oprichting heb ik eerst vanaf mei 2005 de Formulierenbrigade en Herstelling meegetrokken in het tempo van de DWI reorganisatie die toen al volop op stoom lag sinds juli 2004. Dit was nodig omdat Ahmed Aboutaleb als wethouder werk intervenieerde in het voornemen van de nieuwe directie DWI om alle reingtegratie-activiteiten te privatiseren (marktwerking, marktwerking, marktwerking). Aboutaleb bepaalde dat er wel degelijk ruimte moest zijn voor gemeentelijke publieke re-integratieprojecten in de werkwaaier van de nieuwe DWI. (zoals bv Herstelling en de formulierenbrigade). 1 oktober 2005 startte ik officieel bij Herstelling naast mijn aflopende baan per 1-1-2006 als regiomanager bij Maatwerk Amsterdam en als DWI-projectleider a.i. van het Dienstencentrum. Naast Herstelling had ik nog een aantal andere publieke re-integratietrajecten (oa de Formulierenbrigade, het ROC-project voor moeilijke jongeren, het antilianenproject Abo Chiens en het project voor beginnende ZZP’ers, Eigen Werk ) onder mijn hoede als DWI-manager (2e managementlaag) van de RVE Werk & Uitvoering. Naast deze baan was ik formeel ook directeur van de stichting Herstelling. Het was overigens onduidelijk waar nu de grenzen lagen tussen de stichting en de gemeente Amsterdam.

Elke ochtend stonden, toen ik startte in 2005 als projectleider,  de werkmeesters van Herstelling om 7.30 uur met de groene Herstellingbusjes op de parkeerplaats bij het AMC bij de metrohalte Holendrecht, en vertrokken om 8 uur met de deelnemers naar de forten van de Stelling van Amsterdam om daar weer om vier uur in de middag terug te keren. Drie jaar later staat er een Herstelling dat flink is uitgebreid met een totaal andere dynamiek. In maart 2006 opende Ahmed Aboutaleb Herstelling Horeca dat nu na 2 jaar succesvol draait. De deelnemers en de werkmeesters vertrekken dagelijks om 8 uur vanuit het DWI-praktijkcentrum in Zuidoost. Met een ontbijt/lunch voor 1 euro vertrekken ze richting forten of werken en leren op het Praktijkcentrum zelf en aan eind van de dag sluiten de deelnemers de dag af met een gezonde snack of een gratis vitaminerijke schepmaaltijd. Daarnaast verzorgt Horeca Herstelling de volledige kantine voor het DWI-praktijkcentrum. In het laatstgenoemde pand heeft Herstelling in 2007 een nieuwe metaalwerkplaats geopend en een moderne machinale houtwerkplaats. Herstelling opende ook in 2007 een centraal magazijn waaraan, gezien de schaalvergroting van Herstelling, dringend behoefte was. Tenslotte startte Herstelling in 2007 het project Schoolfort (voortijdige schooluitval VMBO aan het werk op de Stelling van Amsterdam)  in nauwe samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Er kwamen in 2006/2007 leslokalen voor Nederlandse les en gereedschapsleer. Binnen het praktijkcentrum werd Herstelling een graag geziene conculega en betrouwbare partner, wel met een zeer opvallende eigen identiteit. Qua resultaten en continuïteit scoort Herstelling aanzienlijk beter dan vergelijkbare trajectpartners (werken met deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, trede werkladder DWI) in de private sector.

Herstelling landde uiteindelijk goed binnen DWI en heeft de projectstatus achter zich gelaten. Net als de formulierenbrigade is Herstelling een structurele re-integratieactiviteit binnen de DWI geworden. Er begint steeds meer nagedacht te worden over publieke re-integratie, ze maakt een heuse comeback, dat komt mijns inziens onder andere door de goede resultaten binnen de RVE Werk & Uitvoering van de DWI. Ook de politiek heeft er wel oren naar, zeker sinds de nieuwe wethouder  Freek Ossel er is.

Alle klantmanagers van de DWI en veel collega’s uit het netwerk hebben Herstelling op locatie bezocht en waren onder de indruk van de ambiance van de Stelling van Amsterdam, de kwaliteit en de bevlogenheid van het Herstellingpersoneel. Het is natuurlijk belangrijk om voldoende instroom van deelnemers te hebben. Dat is een kwestie van jezelf goed verkopen, herhaling doet beklijven en goede resultaten blijven boeken, mond en mondreclame bij de klantmanagers is de beste marketing. Als maatregel is in 2006 genomen om ook oudere deelnemers toe te laten. Nu werken er 22 ex-asielzoekers (pardonners) die bouwen aan een nieuwe toekomst. Ik ben er trots op dat er ook een succesvolle zij-instroom is gerealiseerd van deelnemers. Concrete voorbeelden in 2007 zijn Sodexo bij het Horecaproject en de voorschakeling van deelnemers voor het SSP bij Herstelling Forten. De in 2005 opgerichte Zeehoeve is uitgegroeid tot een volwaardig diagnosecentrum, niet meer weg te denken om de juiste trajectrichting voor een moeilijke doelgroep te bepalen.

In 2007 zijn we dus ook succesvol gestart met het project Schoolfort (preventie schooluitval VMBO) in opdracht van de Dienst Maatschappelijke ontwikkeling. (DMO). Het project moet nog een ontwikkeling doormaken maar heeft veel potentie en heeft zeker een sterk maatschappelijke functie binnen het Amsterdamse.

Eind 2007 werd op mijn initiatief besloten om de taken en verantwoordelijkheden van de stichting en de DWI als gemeentelijke dienst te scheiden met als gevolg dat er twee directeuren werden aangesteld per 1 mei 2008. Zelf merk ik dat ik nu toch moet kiezen voor een andere uitdaging anders zou ik mijn collega-directeur tekort doen en misschien ongewild voor de voeten gaan lopen. Het werk voor de stichting is zeker geen fulltime baan, een parttime opvolger is dus het advies. Ik hecht eraan te vermelden dat de samenwerking tussen Yoeri van der Lugt en mijzelf prima is verlopen dus laat daar geen over misverstand bestaan. Ik wens hem veel succes toe met deze mooie club mensen. Ik heb hem geadviseerd om zich volledig te focussen op Herstelling en de stelling van Amsterdam als werkterrein. Met de wind van gisteren kan niet worden gezeild maar met kracht en enthousiasme zal Yoeri voor Herstelling nieuwe perspectieven gaan ontwikkelen.

Ja, ik ben besmet met het Herstellingsvirus en heb een Herstellinghart ontwikkeld. Er is voor de komende 20 jaar nog volop werk op het mooie UNESCO werelderfgoedmonument, de stelling van Amsterdam. De Herstellingmethodiek biedt de deelnemers een nieuwe horizon. Herstelling is in het netwerk van sociale zekerheid, voor de politiek en media een krachtig beeldmerk geworden. De combinatie van werkproject voor een bewerkelijke doelgroep met die van het herstellen van cultureel erfgoed staat als een huis, koester en focus dus deze combi. Daarnaast is er een kanteling gaande van private re-integratie naar publieke re-integratie, dus grijp deze nieuwe kansen! Er is nog veel te doen in het Herstellingdomein en ik wens een ieder die hier een constructieve bijdrage aan levert veel succes toe.

Ik vertrek bij de stichting op 1 januari 2009.  Ik start als interim manager bij Adviesgroep Amsterdam (AGA)  bij de Amsterdamse bestuursdienst.

Edward Neering

Directeur Stichting Herstelling/Manager Werk & Uitvoering DWI tot juni 2008.