TAO overpeinzing bij de EU verkiezingen

Bestuursadviseurs_bij_herstelling_0 TAO

Een goed mens is dus de onderwijzer van een slecht mens.

Een slecht mens is de zorg van een goed mens.

Als er geen respect voor de leraar is

en de leraar zijn zorg niet koestert,

dan bevindt men zich op de verkeerde weg,

hoe intelligent men ook is.

Dit wordt genoemd het ‘essentixc3xable mysterie’.

Deze is van de TAO. vers 27

Deze TAO is ingezonden door Jan Peter Eilander nadat hij het werkgelenheidsproject Herstelling had bezocht. Deze TAO kan natuurlijk ook gespiegeld worden naar de actuele politieke situatie.

Hoezo Herstel

Hoezo Herstel!

Bron; PvdA-website 22 mei 2009Hoezo_herstel

De economische crisis gaat volgens PvdA-lid en bestuurskundige Harmen Bos niet vanzelf over. ‘Een van de dingen die nodig is, is het terugdringen van de geldscheppende functie van banken. Ook kan de richting waarin de economie zich ontwikkelt worden gestuurd: krediet is dan alleen beschikbaar voor onder andere klimaatneutrale projecten, het tegengaan van klimaatverandering en duurzame energie.’

‘Om ABN-Amro overeind te houden is volgens Gerrit Zalm een nieuwe kapitaalsinjectie nodig. Gezien de eerdere stappen van het ministerie van Financixc3xabn gaat deze injectie er komen en loopt de staatsschuld verder op tot boven de afgesproken grens van 60 procent van het nationaal inkomen.

Wellicht begint langzaam het besef door te dringen dat de financixc3xable crisis niet vanzelf overwaait. Het financieel-economische systeem is niet zoiets als het weer waarop je geen vat hebt. De crisis is het gevolg van een opeenstapeling van beslissingen, handelingen en nalatigheid. Nout Wellink is toezichthouder voor het financixc3xable stelsel primair verantwoordelijk. Hij gebruikt metaforen om de aandacht daarvan af te leiden: ‘Het is een griep die moet uitzieken’ of ‘een megastorm die moet uitrazen.’

Economen kijken in de glazen bol: ‘Zien zij al tekenen van herstel?’ Onze partijleider is gedwongen tot ‘management by speech.’ Het heeft namelijk geen zin pessimisme uit te stralen.

Op de achtergrond is er sprake van ongerustheid: langzaam worden de schulden en tekorten in de financixc3xable sector overgeheveld naar de publieke sector. Bij een krimpende economie en dalende belastinginkomsten blijft de overheid geld uitgeven met geleend geld. Dat is verontrustend.

Het kabinet leeft in de veronderstelling dat de economie vanaf 2011 weer gaat groeien. Je kunt je ‘uit de crisis weg investeren’, zegt Wouter Bos wel eens. Maar de vraag of dat gaat lukken en of het wenselijk is. Traditionele economische groei maakt andere problemen erger; het vergroot het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen. Exc3xa9n stap vooruit, twee achteruit.

Wordt het niet tijd te erkennen dat wat er nu gebeurt geen conjuncturele dip is maar een historisch ‘kantelmoment’ dat het gevolg is van nalatigheid van overheden en toezichthouders?

Niet alleen hebben centrale banken de rente te laag gehouden en toegestaan dat de schuldhoeveelheid te sterk is gegroeid. Daardoor stegen de prijzen van onroerend goed extreem. En dat terwijl het handhaven van prijsstabiliteit de enige hoofdtaak van centrale banken is. Centrale bankiers denken dat de problemen worden opgelost door een nxc3xb3g lagere rente en het in omloop brengen van nxc3xb3g meer krediet.

Daarbij komt dat de olie-industrie ons heeft voorgehouden dat er voldoende fossiele energie is. Het Internationale Energie Agentschap signaleert echter dat de olieproductie jaarlijks met 4,7 procent afneemt. Olie is de grote energiebron die onze consumptiemaatschappij aandrijft: de afname van de olieproductie komt aardig overeen met de economische krimp.

De erkenning dat er fundamentele veranderingen nodig zijn in het financixc3xable systeem, is het begin van de oplossing. Dat is complex en vereist expertise en creativiteit.

Een van de dingen die nodig is, is het terugdringen van de geldscheppende functie van banken. In de plaats daarvan kan de overheid het in omloop brengen van nieuw geld op zich nemen binnen zekere grenzen. De wet biedt die mogelijkheid al. Huizen kunnen daarmee worden gekocht van burgers die in financixc3xable problemen zijn gekomen door een te hoge hypotheek. Ook kan de richting waarin de economie zich ontwikkelt worden gestuurd: krediet is dan alleen beschikbaar voor onder andere klimaatneutrale projecten, het tegengaan van klimaatverandering en duurzame energie.

Wellicht klinken dergelijke voorstellen in eerste instantie niet realistisch. Maar het hopen op een terugkeer naar de oude situatie getuigt van veel minder realiteitsbesef.’

Harmen Bos, bestuurskundige en lid van de landelijke werkgroep milieu en energie van de PvdA.

Brede omarming Gesubsidieerde Arbeid

Horeca_herstelling_006

Onderstaande bijdrage is door mij op 21 februari 2009 geplaatst op de PvdA website nav het artikel van Mariette Hamer "Niemand Afschrijven"

02.2009 | Neering | Gesubsidieerde Arbeid

In het verkiezingsprogramma van de PvdA was het behoud en uitbreiding van de gesubsidieerde arbeid opgenomen. Het heeft het niet gehaald bij de afspraken in het regeerakkoord met CDA en CU.

Nu staan we aan de vooravond van grote werkloosheid. Even los van allerlei mobiliteitscentra en het verhogen van loonkostensubsidies om zoveel mogelijk mensen die werkloos zijn of dreigen te worden een passende stap naar een nieuwe baan te laten maken > Prima voor deze groep en voor de vele vacatures die nog open staan.

Het adagium van Mariette Hamer is "Niemand aan de Kant" > Ook prima maar de grote vraag en les uit de jaren tachtig is >> Hoe, wanneer en in welk volume zet je instrumenten in. De jeugdwerkgarantiewet (JWG) werd pas in 1989 schoorvoetend ingezet en de Banenpool en Melkertbanen (Nu ID-regeling) kwam pas in 1991 (Werk, werk, werk Melkert) De crisis woedde destijds al vanaf 1981 en door deze veel te late reactie van de politiek werd een volledige jonge generatie aan de kant gezet.

Vele bijstandsklanten die anno 2008/2009 dure re-integtratietrajecten hebben doorlopen en eindelijk weer een baan dus perspectief hebben gevonden zullen als eerste weer op de klapstoeltjes van de arbeidsmarkt terechtkomen. De Sociale werkvoorziening zit vol met grote wachtlijsten tot gevolg. De omvang van het aantal werklozen zal ongekend zijn dus wil je volume maken dan moet je een goede brede landelijke infrastructuur neerzetten om mensen actief te laten deelnemen en hun competenties te laten behouden dan wel te verbeteren en de kunst is om niet weer het wiel opnieuw te laten uitvinden, want dat kosten pakken met geld.

Ik stel voor als bijdrage ihkv ‘Niemand aan de kant"

1) Bestaande vormen van gesubsidieerde arbeid (ID regelingen) moeten nieuw leven worden ingeblazen. worden geactiveerd met scherpere voorwarden. 2) Zet de ID-regeling ook open voor de profitsector door te stellen dat 5% van het personeel een leer/werktraject ihkv ID mag volgen. Voor MKB aparte regeling.

3) Ruim baan voor de Sociale werkvoorziening. Maatwerk qua volume leveren per gemeente/regio.
Als voorloper daarop alvast iedereen die nu op de wachtlijst staan direct laten werken en vooralsnog in een andere regeling van gesubsidieerde arbeid stoppen als een prxc3xab SW-voorziening. Parallel de WSW- wet aanpassen.

4) Financiering voor een groot deel uit bestaande re-integratiegelden Wet Werk en Bijstand. Aanvulling vanuit het inkomensdeel WWB (Immers het bespaart bijstandsuitkeringen)

5) Laat gemeenten een balans vinden tussen publieke en private re-integratie. Ook de marktwerking in re-integtratieland heeft gefaald dan wel zijn langste tijd gehad met sterk oplopende kosten. "Publieke re-integratie daar waar het moet en Privaat daar waar Maatwerk moet worden geleverd"

6) Hou regelgeving vooral simpel zodat de uitvoering er niet verstrikt in raakt > "Als het simpel is xc3xabn het is goed dan is het dubbel zo goed"

Gesubsidieerde arbeid is niet het tovermiddel tegen komende langdurige werkloosheid maar breed landelijk ingezet (ik denk aan 40.000 arbeidsplaatsen) is het een prima instrument tijdens grote werkloosheid  om mensen blijvend te laten deelnemen aan onze maatschappij. Competenties kunnen behouden blijven dan wel worden aangescherpt. Gesubsidieerde arbeid kan tevens worden ingezet als extra middel bij herstel van cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan de Zaanse Schans, Stelling van Amsterdam (Stichting Herstelling) en veel religieus cultureel erfgoed als kerken en begraafplaatsen.


Snelheid is geboden!

Edward Neering
Jaren tachtig: Achter loket bij Sociale dienst Amsterdam.
Jaren negentig tot 2009>Ex-directeur Stichting Herstelling Amsterdam en Manager publieke re-integratieprojecten Amsterdam

06- 518 770 14

Klik op onderstaande link naar de PvdA website

http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/200006406/clearState/true/sf/200006406/returnPage/200006406/itemId/220373824/realItemId/220373824/pageId/200006510/instanceId/37907/nwsbrf/true/nwsbrfd/2009_02_20/


Hennah Buyne

PvdA: Hennah Buyne opvolger Aboutaleb.

De Amsterdamse PvdA draagt de 55-jarige rechter Hennah Buyne voor als nieuwe wethouder van Sociale Zaken, Onderwijs en Diversiteit. Ze volgt, als de gemeenterad woensdag instemt, Ahmed Aboutaleb op, die staatssecretaris van Sociale zaken werd. Buyne werd zondagavond op een ingelaste vergadering van de hoofdstedelijke PvdA unaniem gekozen als kandidaat-wethouder. Haar belangrijkste concurrenten waren Tweede Kamerlid John Leerdam en Mavis Carrilho, in 2005 zwarte zakenvrouw van het jaar. Buyne presenteerde zichzelf gisteren in cafxc3xa9 De Plantage als een socialist in hart en nieren. ”Ik ben rechter geworden om vanuit individuele gevallen te proberen een betere samenleving te krijgen. Zo zie ik mijn toekomstige werk als wethouder ook: vanuit individuele gevallen proberen de samenleving te verbeteren. Voor mij telt ieder mens. Ik wil graag een wethouder worden die terug gaat naar de menselijke maat.” Buyne is geboren in Paramaribo en kwam op haar negende te wonen in Utrecht. Een paar jaar later verhuisde ze naar Groningen, waar haar vader, in Paramaribo huisarts, een baan kreeg bij het Academisch Ziekenhuis. Buyne studeerde rechten in Groningen, was drie jaar officier van justitie en elf jaar rechter in Groningen. In 1994 kwam ze naar Amsterdam. Nadat zij hier vier jaar rechter was geweest, werd ze raadsheer (beroepsrechter) in Arnhem. Die baan geeft ze nu op. Ondanks haar functie als rechter was Buyne zeer actief in de PvdA. Ze zit in het landelijk presidium van de partij, stond op de lijst voor de Eerste Kamer en zit in een commissie die mogelijke misstanden bij de PvdA Zuidoost onderzoekt. Marcel Wiegmanxc2xa9 Het Parool, 12-03-2007, 11:55 uur

Voor de publieke re-integratie in het Amsterdamse een goede ontwikkeling lijkt mij.

Edward Neering

Hangjournalisten

"Wat een geldverspilling", denk ik als ik de pers achter de politici zie aanzitten. De deelnemers gaan "de hei op" om met de formatiebesprekingen door te gaan. Nog geen dag later weet de pers dat men in Beesterzwaag, of all places, zit. Massaal stroomt de pers toe. Drie dagen lang krijgen ze niets te horen. Gisteren komen de drie fractieleiders uit het landhuis en verklaren dat de sfeer goed is, er nog wel wat punten moeten worden uitonderhandeld. Voorspelbaar dat dit zou geberuen. Echter drie dagen dagen lang staan er jourmalisten voor de deur, overnachten ergens, doen in feite niets, worden door ons betaald als ze bij de publieke omroep ziiten.. Naast hangjongeren hebben we dus ook hangjournalisten .. Dit probleem moet bij deze formatie worden opgelost. What a wast of time and a waste of money!

Saddam

Kon vannacht slecht slapen. Paar keer het bed uitgeweest en CNN gekeken. Was Saddam nu wel of niet gexc3xabxecuteerd? Stond vanmorgen laat op en  jawel> Sadam is dood. Doet me denken aan aan bijna 16 jaar geleden. Het is beging januari 1991 en kan wederom niet slapen. Ik kijk CNN en de eerste bombardementen op Bagdad vonden plaats. Een onwerkelijk, met grote tussenpozen, televisiespektakel, eigenlijk de eerste echte media-oorlog. De golfoorlog was een feit. Die nacht de liefde met mijn parnter bedreven en jawel >negen maanden later werd mijn zoon Abel geboren. De doodstraf is barbaars, een oorlog is barbaars en niet meer te winnen. Saddam was barbaars. Mijn zoon in nu 15 en heeft veel te winnen. Nu maar afwachten wat voor moois er deze nacht weer is ingezet.