Wisselwerk 2.0, voor een crisis met perspectief!

geld euro's

Wisselwerk 2.0., De nieuwe VUT met wederkerigheid.

Geplaatst door 21 juni 2013 door Edward Neering

In de media is ruim aandacht over het nieuwe sociale akkoord tussen werkgevers en vakbonden, de nieuwe werkloosheidscijfers en het banenplan van Asscher. In dit banenplan komt voor het eerst het vervroegd uittreden terug,  zeg maar de VUT 2.0. Onderstaand voorstel is scherper dan het Asscher voorstel en geeft meer rendement, het bevordert de sociale cohesie, het drukt de kosten in de zorg en het onderwijs en geeft ruimte voor coaching van ouderen aan jongeren en tenslotte levert het één op één banen op. In onderstaand voorbeeld neem ik de gemeente Amsterdam als voorbeeld, dit kan uiteraard worden vertaald naar de regio, provincie en landelijk.

Voorbeeld: 62+ met wederkerigheid

Gemeente Amsterdam: De feiten:

  • Er worden tussen nu en twee jaar 1500 ambtenaren boventallig i.v.m. bezuinigingen, fusies, ontdubbelen van taken, afschaffen bestuurlijke laag stadsdelen enzovoort;
  • De vergrijzing is begonnen. Tussen nu en 2020 zullen zeker 5000 ambtenaren van de 15.000 ambtenaren (dus 33%!!!) bij de gemeente Amsterdam vertrekken door vergrijzing en natuurlijk verloop. Regionaal/Landelijk eenzelfde trend;
  • Het is dus zaak dat de gemeente jongeren op een slimme manier jongeren aan zich weet te binden om te zorgen dat een afgeslankt gemeentelijk concern, dat gewoon goed haar kernactiviteiten kan uitvoeren, slagvaardig en kwalitatief kan functioneren;
  • De mooie regelingen in het sociaal plan zijn voorbij, zoals er met 57 ½ jaar uitgaan enz. Oudere ambtenaren moeten door tot hun 65e,66e en uiteindelijk tot 67 jaar;
  • Naast de 1500 boventalligen is er een sterk oplopende (jeugd) werkloosheid en er is een vacaturestop binnen de gemeente Amsterdam. Er is dus al een tijdje geen ruimte meer voor instroom van vers jong nieuw bloed.
  • Electoraal beginnen “de boze 50 plussers” een  belangrijke groep te worden (zie opkomst in peilingen van 50 Plus van Henk Krol). Ook komen er weer verkiezingen aan (gemeenteraad maart 2014)
  • De kosten in de zorg lopen de spuigaten uit (Waarom ik de zorg er bij haal, wordt verderop in dit voorstel duidelijk)

Ik pleit er dus voor om binnen het Amsterdamse concern hier creatief mee om te gaan. Als gemeente Amsterdam > ga met de vakbonden (SOOA, Taskforce flankerend beleid)  praten en zorg ervoor dat aan alle (of bij specifieke onderdelen) ambtenaren die nu tussen de 60 en 65 zijn er met hun 62e uit kunnen (zeg maar de oude 57 ½ regeling). Echter, nieuw aan deze regeling wordt de wederkerigheid, als je als 62 plusser van deze regeling gebruik wilt maken dan ben je verplicht om 12 uur per week, gedurende 40 weken per jaar,  aan zorgtaken, onderwijstaken en/of coachingstaken (oudere op jongere)  te verrichten. Dan kan binnen je familie zijn, bij zorgorganisaties en onderwijsinstellingen dan wel dat je jouw deskundigheid als coach overdraagt aan jongere (bijvoorbeeld vaklieden bouw, straatmakers, ingenieurs, klantmanagers van de DWI enz) ingestroomde/doorgestroomde/zij-ingestroomde collega’s. Een combinatie kan ook. De wissels tussen de vertrekkende oudere en de nieuwe jongere zijn één op één, elke wissel wordt verantwoord, Wisselwerk 2.0.  De ruimte die hierdoor ontstaat wordt opgevuld door jongere ambtenaren (en dat zijn ook 50 plussers) die nu uit de boot te dreigen vallen. De oudere ambtenaar blij, de familie blij, de gemeente Amsterdam blij, Sociale dienst/DWI blij, het UWV blij, De zorginstellingen blij, werklozen blij, de vakbonden blij, de economie blij,  Wethouders blij, en……….er is weer perspectief, goed werkgeverschap, een impuls aan nieuw bloed binnen de gemeente en een sociaal gezicht.

Financiering vanuit de door het rijk (banenplan Asscher) nu vrijgemaakte 600 miljoen, Amsterdamse/landelijke arbeidsvoorwaardengelden en het UWV en…., minder werklozen in de stad. Co financiering stad en een verder onderhandelingsresultaat tussen bonden en werkgevers. Ik denk bijvoorbeeld het inleveren van de 36 urige werkweek , dus terug naar 40 uur op een glijdende schaal. Uitruil tegen de huidige 60+ regeling en overbodige vrije dagen als bijvoorbeeld Goede Vrijdag en 1 en 5 mei.  Immers de vergrijzing komt er aan en dus zal de werkloosheid van tijdelijke aard zijn. Over drie/vier jaar is er een tekort aan arbeidskrachten. Strategisch komt het zowel werkgevers als werknemers uit om dit uit te ruilen En wat in Amsterdam kan, kan ook in andere gemeenten, in de regio en landelijk. We noemen het Wisselwerk 2.0.

De huidige crisis en wordt op deze manier een crisis met perspectief!

Edward Neering

Amsterdam spiegel ingracht

 

De Waag jaren zeventig

De Waag jaren zeventig

Als ik tegenwoordig een biertje drink in Amsterdam dan doe ik dat op de Nieuwmarkt, vaak bij cafe Stevens. De Nieuwmarkt is booming zeker als je het vergelijkt met de jaren tachtig beschouwd. Je kon niet over de Zeedijk lopen zonder “gerold en bedreigd” te worden. Het was een walhalla voor junkies en ander crimineel gespuis. Nu is de Zeedijk en de Nieuwmarkt een toplocatie in Amsterdam en kan het wedijveren met het Leidseplein en het Rembrandtsplein.

Bovenstaande foto is uit de jaren zeventig, eigenlijk zijn alleen de voertuigen gedateerd.