Jaarverslag Herstelling 2011 is uit! “Zonder wrijving geen glans!”

Het jaarverslag is op PDF te zien op www.herstelling.nl

Voorwoord jaarverslag Herstelling van de directeur van Werkbedrijf Herstelling DWI

We hebben het afgelopen jaar zeker niet stilgezeten. Zo hebben we de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) onderdeel gemaakt van onze aanpak. Dat was een majeure operatie, die veel van onze medewerkers heeft gevergd, maar op het resultaat ben ik meer dan trots! Als enige in Nederland zijn wij een re-integratiebedrijf geworden, dat ook de uitkering in beheer heeft. Zo is deze uitkering een re-integratiemiddel geworden, dat echt als stok achter de deur kan
functioneren. Wij zijn hierdoor nog directer incontact gekomen met onze deelnemers. Dit bracht ook meer wrijving teweeg maar, zoals mijn voorganger
Edward Neering altijd al zei, “zonder wrijving geen glans”. We hebben door deze aanpak het verschijnsel ‘niet meewerken aan re-integratie’ in Amsterdam hoog op de bestuurlijke agenda gezet. We hopen dat dit een vereenvoudiging van de regelgeving met zich meebrengt. In 2011 zijn we op verzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) gestart met de ontwikkeling van een programma, op basis van het bestaande schoolfort, voor scholieren die door hun gedrag dreigen uit te vallen. Momenteel komt de instroom op gang en ik ben ervan overtuigd, dat we een innovatief aanbod hebben gecreëerd voor deze scholieren. Top 600: voor ingewijden is dat inmiddels een begrip. Het gaat om een aanpak van de gemeentelijke instanties, om de overlast van 600 – zeer overlastgevende (veelplegers) mensen een halt toe te roepen. Logischerwijze zijn wij hierbij betrokken. Herstelling spant zich tot het uiterste in om ook deze groep uiteindelijk aan het werk te krijgen. Maar dat alleen is voor een deel van deze groep niet voldoende. Inmiddels staat vast, dat de helft van deze groep verstandelijke beperkingen heeft, gecombineerd met een groot aantal andere problemen. Resultaten bereiken met deze groep lukt ons niet alleen. Om de stad ook te helpen deze groep onder controle te krijgen ontwikkelen wij momenteel een nieuwe aanpak, gebaseerd op onze Herstelling-methodiek. Het doel daarvan
is deze mensen te laten functioneren bij de reguliere zorginstanties. U ziet het, we zijn hard aan het werk in een turbulente
omgeving. De stad kan op ons rekenen.

Yoeri van der Lugt

Directeur Werkbedrijf Herstelling