Analyse: Sociale Werkvoorziening niet duur!!

Rekenmachine 

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is xe2x80x9ceen groot geschilpuntxe2x80x9d voor het bestuursakkoord, liet de VNG weten. Is het eigenlijk een dure voorziening?

Nee, berekent fiscalist Erlend Wethlij in het laatste nummer van Sociaal Bestek, maar de totale kosten voor het bieden van werk voor mensen die meer of minder beperkt zijn in hun psychisch of lichamelijk functioneren zijn wel hoog. Het gaat om 2,3 miljard euro.

Bruto, dus een groot deel vloeit terug in de staatskas. Verder zouden deze werknemers anders een bijstandsuitkering ontvangen.

Goed, de rekensom. Wethlij maakt zijn analyse, xe2x80x9cdie het waard is verder onderzocht te wordenxe2x80x9d, op basis van een paar willekeurig geselecteerde uitvoeringsorganisaties. Deze krijgen in totaal 123.121.000 euro van het ministerie van Sociale Zaken. Met dit budget worden 5.190 mensen aan het werk geholpen.

BTW

Voor deze medewerkers wordt 41.681.000 euro afgedragen aan loonheffing en premies voor sociale verzekeringen. Daarnaast wordt 5.334.000 aan BTW afgedragen. Zo blijft netto een last van 79.106.000 over; 14.660 per medewerker.

Uitkering

Zonder Wsw kregen deze mensen een bijstandsuitkering. Door te betalen voor hun arbeid wordt bespaard binnen de kostenpost van uitkeringen, betaald uit het Gemeentefonds. De netto uitkering varieert voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. Deze categoriexc3xabn worden verwerkt in de berekening. Zo komt dit uit tot een gemiddelde kostenpost, voor mensen in de sociale werkvoorziening, van 3740 per jaar. En daar wordt dus arbeid voor geleverd.

xe2x80x9cAl met al lijkt het er op dat de vraag of de Wsw een dure voorziening is met nee kan worden beantwoordxe2x80x9d, schrijft fiscalist Wethlij. xe2x80x9cDe voorziening is een stevig onderzoek naar haar maatschappelijke kosten en opbrengsten meer dan waard.xe2x80x9d

Bestuursakkoord

Vorige week liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weten dat de Wsw nog het obstakel is voor een bestuursakkoord met het kabinet, de provincies en de waterschappen. De Wsw moet onderdeel worden van de uniforme regeling: de Wet werken naar vermogen. De brede wet gaat dan waarschijnlijk meteen gepaard met een bezuiniging.

 Bron: Site Gemeente Nu