Weer Halve Marathon van Egmond 2010

Oudjaar_2009_001 bron: Website Halve marathon van Egmond

Invloed weersomstandigheden wordt nauwlettend gevolgd!
Datum: 05-01-2010

De invloed, die de weersomstandigheden de komende week hebben op de PWN Egmond Halve Marathon, wordt dagelijks door de organisatie gevolgd. Vooralsnog is er geen aanleiding te verwachten dat het evenement als gevolg van het winterse weer niet zal doorgaan. PWN, beheerder van het Noordhollands Duinreservaat, en Gemeente Bergen werken in nauwe samenwerking met Le Champion samen om gladheid op het parcours zo veel mogelijk te voorkomen.3_jsnuari_2010_prachtige_dag_049

Foto onder: Clubgebouw Atletiekvereniging TRIAS uit Heiloo > Thuishonk van mijn loopgroep