right and wrong

Joe_jackson_foto

http://nl.youtube.com/watch?v=aRu8hbT5meQ&feature=related

Op de bovenstaande link een veel jongere JJ, de rinus strijkijzer van de popmuziek met een staalkaart aan muziekstijlen. Bij wijze van uitzondering hier niet Graham Maybe op de bas maar Rick Ford. Right and Wrong komt van Big World. De CD uit 1987, het jaar dat ik mijn eerste CD speler kocht omdat er geen ontkomen meer aan was!

Afsluiting Stellingmaand in de Zeehoeve

GisterBatterij_aan_de_sltoerweg_en_eind_3enavond aanwezig geweest bij de afsluiting van de stellingmaand op de Zeehoeve/Fort Diemerdam. Alle vrijwilligers en vrienden van stelling van Amsterdam die actief bij de stellingmaand waren betrokken en een bijdrage hadden geleverd waren uitgenodigd. Projectleider Peter Hoogevorst van het bureau van de stelling van Amsterdam keek terug op een succesvolle stellingmaand waar vele duizenden bezoekers een groot aantal van de 46 forten/batterijen rondom Amsterdam bezochten. Ook de rol van de stichting Herstelling kwam in zijn speech naar voren als het gaat om het sociale element rond de stelling. De gasten kregen een echte robuuste fortenmaaltijd aangeboden met champagne en namen deel aan diverse activiteiten. Zo werd er een fakkeltocht georganiseerd naar Fort Diemerdam en waren er verhalenvertellers met de stelling van Amsterdam als centrale thema. Een zeer geslaagde avond waar stadsherstel Amsterdam (eigenaar Zeehoeve/kustbatterij aan de Diemerdam) en de stichting Herstelling (huurder) als gastheer optraden.

Herstelling op Batterij aan de Sloterweg

Batterij_aan_de_sltoerweg_en_einde_

Vrijdag 3 oktober op bezoek geweest bij het fort bij Aalsmeer en een bezoek  gebracht aan de batterij aan de Sloterweg. Een powerpointpresentatie over Herstelling als hersteller van cultureel erfgoed en als uniek werkgelegenheidsproject gegeven aan wethouder Herman Tuning en twee ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer. Zelf ben ik van oorsprong een Badhoevedorper dus "Haarlemmermeerder" ik heb "iets extra’s " met de Stelling van Amsterdam in deze poldergemeente met vlieghart. De Sloterweg liep vroeger van Badhoevedorp voorbij Nieuw Vennep en was een echte strakke polderweg waar polderblindheid op de loer lag. In het fort bij Aalsmeer is het militair museum Crash gevestigd. In de andere vleugel huist de werkgroep Fort bij Aalsmeer o.l.v. Co Wies (zie foto).

Schiphol heeft de Sloterweg "overvleugeld" en de weg werd vanuit Badhoevedorp een doodlopende weg tegen het Schipholterrein, Badhoevedorpers noemen het laatste deel van de Sloterweg > "de Oude Sloterweg". De andere kant van de Sloterweg werd omgedoopt tot Rijnlanderweg tot op de dag van vandaag.  De batterij aan de Sloterweg ligt dus nu boven Hoofddorp dus aan de Rijnlanderweg. Fort bij Aalsmeer ligt aan de ringvaart in de Haarlemmermeer bij Rijsenhout.  De batterij aan de Sloterweg was een extra steunpunt voor de Forten bij Aalsmeer en Hoofddorp. Tussen fort Hoofddorp en fort Vijfhuizen (Restaurant ’t Fort en Kunstfort) ligt ook de batterij aan de IJweg die eenzelfde functie had. 

De Forten en batterijen worden aaneengeschakeld door de karakterestieke geniedijk die de hele Haarlemmermeer strak door middensnijdt en de forten en batterijen in de Haarlemmermeer met elkaar verbinden. Doel was om tijdens oorlogstijd (nog zonder vliegtuigen) de zuidkant van de Haarlemmermeer tot kniehoogte onder water (innudatie) te zetten zodat de vijand niet kon oprukken.  Zoals bij de gehele stelling van Amsterdam, waar de geniedijk en de forten/batterijen in de Haarlemmermeer een onderdeel van zijn. De gehele stelling zorgde dus voor "muur van water" rondom onze hoofdstad.

De gemeente Haarlemmermeer is een visie aan het ontwikkelen hoe zij deze unieke militaire linie (is werelderfgoedmonument UNESCO) verder gaat inrichten, coserveren dan wel gaat herstellen. In deze visie wordt zeer waarschijnlijk meegenomen om de forten zoveel mogelijk voor het publiek toegangelijk te maken en de fiets- wandelpaden over de geniedijk veel recreanten te laten trekken. Als de politiek dit omarmt komt er een weg vrij om ook andere partijen bij het herstel te betrekken. De batterij aan de Sloterweg moet bijvoorbeeld voorzien worden van een nieuw dak zodat het waterdicht kan worden gemaakt. Pas dan kan ook de binnneruimte worden hersteld.  Herstelling ziet de visie van de wethouder met vertrouwen tegemoet en hoopt natuurlijk een actieve rol te kunnen gaan spelen bij het herstel van dit mooie stuk linie van de Stelling van Amsterdam. Voor de gemeente Haarlemmermeer een unieke kans om jongeren met problemen uit Hoofddorp, Nieuw Vennep en Badhoevedorp een nieuw perspectief te bieden door ze te laten werken aan het herstel van dit culturele erfgoed binnen deze schipholgemeente.

Edward Neering

Directeur Stichting Herstelling

Batterij_aan_de_sltoerweg_en_eind_2