Big Brother

Kombijloop_badhoeveodorp_mei_2008_0 Big brother is watching you was ooit het schrikbeeld wat George Orwell in zijn boek 1984 uiteenzette. Inmiddels Harry Potter het laatste deel uit. Grote gelijkenissen met 1984 en een fantastisch "dubbeleinde". Ook als volwassene heb ik van de hele serie van 7 boeken genoten. Verslaafd  aan Rowling geraakt door het voorlezen en het later zelf voortgezet. Daarnaast is het natuurlijk leuk dat een bijstandsmoeder miljonair wordt > mooi rolmodel.

Elfstedentocht

Maasduinen_en_nijmegen_4_daagse_200 De komende dagen ga ik fietsen in Friesland. En aangezien de temperaturen gaan oplopen wordt het de elfstedentocht.  Achtereenvolgens Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Alleen begin ik in Stavoren in plaats van Bolsward. Ga dus met de boot van Enkhuizen naar Stavoren en zal het vrouwtje de groeten doen. Ik maak gebruik van het netwerk "Vrienden op de Fiets" en ga dus bij particulieren slapen. Als ik op internet ergens kan zal de blog worden bijgehouden.