Omslag Samen met NIco Kemper en Jelte Zondervan van Herstelling was ik afgelopen donderdag 17 april 2008 bij de uitreiking van het rapport "tussen schofferen en flaneren". Dit rapport werd uitgereikt aan minister Rouvoet door het RMO, de raad voor Maatschappelijke ontwikkeling.

De Raad meent dat ervaren overlastproblemen die hangjongeren met zich meebrengen het beste begrepen kunnen worden door ook interactiepatronen met de omgeving te bestuderen. Conflicten kunnen immers uit de hand lopen door ongelukkige interacties tussen hangjongeren en hun sociale en fysieke omgeving. Bijvoorbeeld doordat de jongeren en hun omgeving niet in staat zijn om een goed gesprek te voeren over conflicterende belangen. Maar ook doordat de samenleving er onvoldoende in slaagt om jongeren genoeg te laten participeren in de samenleving.

Om escalaties te voorkomen, is het van cruciaal belang dat betrokken partijen gecombineerde strategiexc3xabn inzetten. Hiermee bedoelt de RMO ten eerste dat interventies beter werken als ze niet uitsluitend vergoelijkend of repressief zijn, maar een combinatie vormen van ondersteunende en correctieve ingredixc3xabnten. Ten tweede werken interventies beter als ze zich niet uitsluitend richten op jongeren, maar ook op hun fysieke en sociale omgeving.

De Raad vangt deze lijn van denken in de volgende vier aanbevelingen:
1. Geef jongeren ruimte om te flaneren xc3xa9n stel grenzen aan onacceptabel gedrag.
2. Toon wellevendheid naar de andere actoren xc3xa9n kom op voor het eigen belang.
3. Zorg dat jongeren participeren xc3xa9n voorkom dat zij in het geheel geen vrijheid hebben.
4. Straf jongeren als zij zich misdragen xc3xa9n geef hen steun

Voor verdere informatie klik op onderstaande link

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/info/advies.php?id=128&s=9

Edward Neering