Stuart Kartowinangoen haalt lasdiploma

Suriname_2007_simon_met_stuart_4 Stuart Kartowinangoen is over uit Suriname om zijn lasdiploma te halen. Gisteren kregen we bericht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek dat hij is geslaagd voor het examen wat hij heeft afgelegd. Hij kan nu zijn kennis en vaardigheden in Suriname overdragen als werkleermeester op de leerlingen van het SAO te Paramaribo.

Foto: Simon Hoogendoorn met Stuart (links) in de werkplaats SAO in Paramaribo (november 2008)

Project Eigen Werk

Eigen_werk_2

Eigen Werk op de website voor effectieve arbeidstoeleiding geplaatst

Eigen Werk is uit een onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie naar voren gekomen als een effectieve interventie. En dat is natuurlijk een mooi compliment.

Onderzoek effectiviteit re-integratie
De effectiviteit van re-integratie is een essentieel onderwerp in de discussie die nu in de Tweede Kamer in het kader van de beleidsdoorlichting wordt gevoerd. Wat is precies het rendement van de 2 miljard die het huidige kabinet hieraan uitgeeft? De vragen die hierbij gesteld worden zijn: wat werkt nu voor wie onder welke omstandigheden en tot welk resultaat leidt dat? En wegen de kosten op tegen de baten?

Website interventies naar werk
Op termijn zullen deze vragen beantwoord moeten worden. Daarom werken de betrokken partijen (het ministerie van SZW, UWV, CWI, gemeenten en de re-integratiepartijen) samen om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van re-integratie. Een eerste stap wordt nu gezet met het lanceren van een website:
www.interventiesnaarwerk.nl. Op die website wordt aandacht besteed aan uitgebreide beschrijvingen van interventies, de werkende bestanddelen en effectiviteit, maar ook aan de onderbouwing van de effectiviteit. De onderbouwing van de effectiviteit van succesvol gebleken interventies wordt bekeken en ter verspreiding aangeboden. Vanuit de gedachte van goed werk doet volgen. Maar ook vanuit het besef dat we daardoor beter kunnen leren van elkaar en sneller effectieve praktijken kunnen borgen. De website is gisteren, 14 april 2008, online gegaan. Deze site is het initiatief van het ministerie van SZW, in samenwerking met UWV, CWI, gemeenten Rotterdam en Utrecht, RWI en Boaborea.

Eigen Werk beoordeeld en geadviseerd
In de speurtocht naar succesvolle interventies is de begeleidingsgroep op de praktijk van Eigen Werk gestoten. Eigen Werk is door een panel van private en publieke uitvoeringspartners beschreven, beoordeeld en van een advies voorzien. De interventie van Eigen Werk is op drie criteria beoordeeld: De theoretische onderbouwing, de proces evaluatie en de resultaatevaluatie. Hoewel het panel ook nog wel een aantal zaken mist in de aanpak van Eigen Werk is Eigen Werk wel als een succesvolle interventie op de website geplaatst. Hier kun je het totale conceptadvies lezen.

Voor wie is de interventie van Eigen Werk bedoeld?

xc2xb7        Werkzoekende 40-plussers die zelfstandig ondernemer willen worden.

xc2xb7        Ook werkzoekenden die geen uitkering hebben, de zogenaamde niet-uitkeringsgerechtigden, kunnen hier aan deelnemen, mits ze bij het CWI als werkzoekende ingeschreven staan.
Het probleem is dat deze doelgroep moeilijk aan het werk komt. De uitstroomkans voor met name 45-plussers is bijzonder laag. Er zijn ook weinig trajecten voor deze groep.

javascript:openPopup(‘/dwi?waxtrapp=jjouDsHrHqHnHiBeCbDP&pane=ckctDsHrHqHnHOAyGdHP’, 100, 100, 600, 600 , ‘print’, ‘resize’);Print deze pagina Eigen_werk