Nieuw Fort bij de Stelling van Amsterdam

Fort bij de Fuikvaart in 2011

Afgelopen zaterdag, bij de seizoensopening van ‘de Groene Stelling’ (zie hieronder) sprak uw verslaggever met enkele aanwezigen en vernam enkele stukjes informatie die bij elkaar een opzienbarend beeld geven.

Edward_in_blauwe_jas_bij_heiloerr_7

Zo sprak Edward Neering, directeur Stichting Herstelling, zijn zorgen uit over het voortbestaan van zijn stichting. De forten waarop de deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hun werkritme en eenvoudige werkzaamheden leren, raken langzaam op. De forten waar slechts beperkt onderhoud gepleegd mag worden zijn onvoldoende om deelnemers te kunnen opleiden. "We hebben omvangrijkere projecten zoals restauraties en reconstructies nodig" aldus Edward Neering. "Bovendien missen we naast groenvoorziening en onderhoud het leren werken met beton. En ook die vaklieden heeft onze maatschappij hard nodig, kijk maar naar de Zuidas in Amsterdam en de ACT bij Hoofddorp."

Anderzijds was Stella van Heezik van Stadsherstel Amsterdam ge-interesseerd in forten waarvan de bomvrije gebouwen nooit zijn voltooid of zijn gesloopt. Fort bij Velsen lag voor de hand maar had toch niet de eerste interesse. Ze dacht meer aan Fort bij Kwadijk, Fort in de Waver-Botshol, Fort aan de Winkel en het Fort bij Muiderberg. Het Fort bij de Fuikvaart is zelfs niet als aardwerk aangelegd maar de ligging bij de provinciale hoofdstad Haarlem klonk haar aantrekkelijk. De vraag naar de reden van de interesse deed ze af met "we zijn wat aan het brainstormen".

Een anonieme ondernemer was teleurgesteld dat na de promotie van de provincie om meer ondernemers in de Stelling te interesseren, hem bleek dat er eigenlijk geen enkel fort meer beschikbaar is voor economisch hergebruik. Maartje van de Ven van de provincie (economische benutting) bevestigde dit en gaf aan dat de krachtige uitstraling van de forten veel ondernemers uit horeca, IT, wijnhandel en waardetransport aantrekt. "Misschien moeten we eens gaan nadenken over de bouw van nieuwe gebouwen, aangepast aan het beoogde gebruik."

Albert_van_der_lugt i De wel-ingelichte ex-directeur van Stichting Herstelling, Albert van der Lugt, is normaal weloverwogen in zijn uitspraken maar sprak vrijelijk over vergevorderde plannen voor de nieuwbouw van twee forten. Het geschut blijft vooralsnog achterwege, tenzij de metaalbewerking bij Herstelling uitgebreid moet worden, maar de vormen worden wel aangehouden.
De eigenaar van de grond en loodsen op het terrein van Fort bij de Fuikvaart (zie tekening links) is al benaderd. In 2011 hoopt men als pilot-project het redelijk kleine

fort, dat volgens een plan van precies 100 jaar eerder voor 140 manschappen bestemd was, volledig nieuw op te leveren. Voor 4,6 miljoen euro worden zowel de aardwerken als bomvrije gebouwen aangelegd, grotendeels met inzet van deelnemers van Stichting Herstelling. "Een schitterend project waar we maatschappelijk veel nut van zullen hebben" aldus Albert. Het nieuwe fort zou door de provincie gebruikt moeten worden als vergadercentrum omdat de vergaderruimten in het provinciekantoor bijna dagelijks onvoldoende blijken. Eigenlijk staat alleen de dakdikte nog ter discussie: moet het een noodfunctie krijgen met daken van 1,70 meter dik en gelegenheid tot overnachten? Of wordt het dak slechts 10 cm dik?

Op iets langere termijn wil men het Fort bij Muiderberg voor 7,6 miljoen euro gaan bouwen. Dit fort was in 1910 ontworpen voor maar liefst 256 manschappen die een drietal pantserkoepels, twee hefkoepels en twee kazematten moesten bemannen. Volgens Maartje van de Ven is dit fort, praktisch aan de snelweg A6 gelegen, ideaal om meerdere ondernemers te kunnen huisvesten. Een groot probleem hierbij is echter dat er een 40-tal woningen op het terrein staan.
Door een blunder van de webmaster van Herstelling is het webadres te raden van hun gereedstaande nieuwsbericht, met schetsen van de plannen:

http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2008/0401/

Rene Ros