Maghtige Neering

Joost van den Vondel schreef het gedicht Maghtige Neering. Wat ik hiermee wil aantonen is dat de naam Neering in de 15e en 16e eeuw "handel" betekende in Amsterdam en omstreken. Later werd het met xc3xa9xc3xa9n ‘e’ geschreven zoals in het spreekwoord: "de tering naar de nering zetten".

Maghtige Neering.aant.*

Hier landt het Griecksche Heldenschipvs. 1
Voor wint, uit d’ongestuime baeren,
Bevryt van barning, strant, en klip,3
De stieren, draeck en oorlogsschaeren,
5
Die ’t al te boven is geraeckt.5
Het gulde Vlies te plucken
Zo ver van honck, en sterck bewaeckt,
Magh yder niet gelucken.
Men roemt van outs op d’eerste kiel,
10
Die zulck een schat te beurte viel;
Zoo ons de Dichters niet bedrogen:11
Maer d’Amsterdamsche Kogh, gewis,12
Veel grooter koopvaerdyschip is,
Vol neering, ryckdom, en vermogen.
15
Men treck’ te water of te velt;15
De Stadt van Amsterdam schaft gelt.
M DC LV.